гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Текущи процедури

Кандидат: АЙЖАН БАУБЕРИКОВНА БАУБЕРИКОВА
Тема: „Личността на терориста и превенция на тероризма в местата за лишаване от свобода“    
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Криминология”
Научни ръководители: доц. д-р Галина Ковачева и доц. Зауре Абдукаримова
Дата на защита: 08.06.2023 г. от 10:30 ч.
Дата на публикуване: 22.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Рецензия: проф. д.ю.н. Юлия Дончева Бояджиева
Становище: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Становище: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
Становище: доц. д-р Светла Маргаритова Маргаритова-Вучкова
 


Кандидат: МАКПАЛ БАХИТЖАНКИЗИ КАЙНАЗАРОВА
Тема: „Превенция на престъпността, свързана с домашно насилие спрямо жени в Република Казахстан“    
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Криминология”
Научeн ръководител: доц. д-р Валентин Недев
Дата на защита: 08.06.2023 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 22.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Галина Димитрова Ковачева
Рецензия: проф. д.ю.н. Юлия Дончева Бояджиева
Становище: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Становище: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
Становище: доц. д-р Светла Маргаритова Маргаритова-Вучкова
 


Кандидат: ХАНИ ДЖИЙН МОБАЙЕД
Тема: „Инструменти за въздействие върху социалния статус на населението в Република Ливан“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научeн ръководител: доц. д-р Кремена Андонова
Дата на защита: 07.06.2023 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 19.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Рецензия: доц. д-р Силвена Денчева Йорданова
Становище: проф. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова
Становище: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище: доц. д-р Хасан Азис Исмаил
 
 
Кандидат: ВАЛДЕМАР ВЛОХ
Тема: „Управление на предприемачеството в сектора на малкия и средния бизнес: стратегически аспект“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научeн ръководител: доц. д-р Теменужка Каролова Хроми-Жигалова
Дата на защита: 07.06.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 19.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Становище: доц. д-р Силвена Денчева Йорданова
Становище: доц. д-р Хасан Азис Исмаил
 

Кандидат: ФАРА КАСЕМ НАСЕР
Тема: „Влияние на обучението и развитието на кариерата за успешно управление на банковия сектор в Ливан“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „Икономика и управление (индустрия)”
Научeн ръководител: проф. д-р Снежанка Овчарова
Дата на защита: 06.06.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 19.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Рецензия: доц. д-р Миглена Димитрова Ангелова
Становище: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Становище: проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева
Становище: доц. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева
 

Кандидат: АЛИ ИБРАХИМ ХАМДУН
Тема: „ Модел на ефективното лидерство на мениджмънта в развитието на висшето образование“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научeн ръководител: проф. д-р Миглена Темелкова
Дата на защита: 06.06.2023 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 19.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Рецензия: доц. д-р Гергана Славчева Димчева
Становище: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Становище: проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева
Становище: проф. д-р Иван Тенев Димитров