гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Текущи процедури


Кандидат: Боян Иванов Велчев
Тема: „Престъпност и наказателно правосъдие в медийната реалност на съвременна България”
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: “Криминология“
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Стоянов Недев
Дата на защита: 11.10.2019 г.
Дата на публикуване: 12.09.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Юлия Дончева Бояджиева
Рецензия: проф. д-р Петя Борисова Шопова
Становище: доц. д-р Валентин Стоянов Недев
Становище: доц. д-р Галина Димитрова Ковачева
Становище: доц. д-р Светла Маргаритова Вучкова