гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Текущи процедури

Кандидат: ЯКОБ РУБ
Тема: „Екологичен анализ на лоялните взаимоотношения „служители-организация“: ролята на самозаблудата на служителите върху организационната ефективност“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: “Обща психология”
Научен ръководител: проф. д.пс.н. Валери Стоянов
Дата на защита: 06.08.2021 г. от 10:00 ч., онлайн
Дата на публикуване: 20.07.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева
Рецензия: проф. д.н. Георги Стоянов Карастоянов
Становище: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Становище: проф. д.н. Снежана Евлогиева Илиева
Становище: проф. д-р Янчо Маринов Бакалов
 


Кандидат: ВАСИЛ ФЕДЕВ ПАВЛОВ
Тема: „Алтернативи за управление на конфликти в променяща се бизнес среда“
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“  
Докторска програма: “Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научен ръководител: доц. д-р Иванка Банкова
Дата на защита: 10.08.2021 г. от 10:00 ч., онлайн
Дата на публикуване: 21.07.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Становище: доц. д-р Теменужка Каролова Хроми-Жигалова
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска