България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Текущи процедури

Кандидат: Теодор Иванов Кърчев
Тема: „Престъпления против подчинеността и военната чест"
Професионално направление: 3.6. „Право"
Докторска програма: "Наказателно право"
Научeн ръководител: Проф. д-р Румен  Марков
Дата на защита: 29.03.2019 г.
Дата на публикуване: 14.03.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Румен Петров Владимиров
Рецензия: доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева
Становище: проф. д-р Румен Илиев Марков
Становище: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Становище: доц. д-р Ралица Янкова Илкова

 


Кандидат: Айше Ибрахимова Реджеб 
Тема: „Танцовият фолклор в турската традиционна сватба от южното Лудогорие - история и съвременност" 
Професионално направление: 8.3 „Музикално и танцово изкуство" 
Докторска програма: "Хореография" Научeн ръководител: доц. д-р Мария Кърджиева 
Дата на защита: 15.03.2019 г. 
Дата на публикуване: 25.02.2019 г. 
Автореферат 
Рецензия: проф. д-р Даниела Кирилова Дженева 
Рецензия: проф. Петър Илиев Ангелов 
Становище: доц. д-р Катя Гинева Кайрякова 
Становище: проф. д-р Николай Стоянов Цветков 
Становище: доц. Георги Константинов Гаров

Кандидат: Нурайна Мелисовна Какпанбаева
Тема: „Психологически и етнокултурни фактори, влияещи върху комуникацията в образователния процес”
Професионално направление: 3.2 „Психология“
Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология“
Научeн ръководител: доц. д-р Петър Нешев
Дата на защита: 08.02. 2019 г.
Дата на публикуване: 23.01.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
 
 

Кандидат: Владимир Любомиров Колев
Тема: „Архитектура и дизайн от не/нужни вещи”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн“
Научни ръководители: проф. д-р арх. Росица Никифорова, чл.- кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев
Дата на защита: 15.02. 2019 г.
Дата на публикуване: 21.01.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р арх. Красимира Захариева Вачева
Рецензия: проф. д.н. арх. Борислав Янков Борисов
Становище:      чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище:      доц. д-р арх. Орлин Славчев Давчев
Становище:  доц. д-р арх. Мариана Дионисиева Цветкова