гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Текущи процедури

Кандидат: ВИОЛЕТА РОЗЕНОВА БАШЕВА

Тема: „Признаване, оценяване, отчитане и оповестяване на инвестиционни имоти”

Професионално направление: 3.8. „Икономика”

Докторска програма: “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“

Научен ръководител: доц. д-р Ива Монева

Дата на защита: 26.03.2020 г.

Дата на публикуване: 10.03.2020 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Михаил Дочев Михайлов

Рецензия: проф. д-р Атанас Блажев Атанасов

Становище: проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев

Становище: доц.д-р Ива Банкова Монева

Становище: доц. д-р Павлина Петкова Димитрова


Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, окончателното заседание за защита на ОНС "доктор" на Виолета Башева ще се проведе на  4 юни 2020 г. от 15,00 часа на следния адрес meet.google.com/ati-zbjg-djn
Защитата е публична. За да присъствате е необходимо да имате профил в gmail.

 
Кандидат: ЖАЗИРА ТАЙТОЛЕУОВНА АСАНОВА
Тема: „Управление на музеите за реализиране на културната политика на Република Казахстан в период на независимост”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма: “Социално управление“

Научен ръководител: доц. д-р Георги Калагларски

Дата на защита: 26.03.2020 г.

Дата на публикуване: 10.03.2020 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова

Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска

Становище: проф. д-р Иван Цанов Цанов


 
Кандидат: Якоб Руб
Тема: „Укрепване на сътрудничеството в областта на националната сигурност между Държавата Израел и Република България: теоретичен подход към националната устойчивост”
Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”
Докторска програма: “Управление в сферата на сигурността и обществения ред“
Научен ръководител: доц.д-р Галина Милева
Дата на защита: 11.05.2020 г.
Дата на публикуване: 05.03.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Галина Великова Милева
Становище: проф. д-р Христо Атанасов Христов
Становище: проф. д-р Евгени Петров Манев