гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Текущи процедури

Кандидат: АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ВОЛГУШЕВ
Тема: „ Когнитивни деформации в условията на пандемия COVID-19“    
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Обща психология”
Научен ръководител: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов  
Дата на защита: 12.12.2023 г. от 14:30 ч.
Дата на публикуване: 27.11.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Миглена Кръстева-Иванова
Рецензия: доц. д-р Павлина Петкова Дамянова
Становище: проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов
Становище: проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
 

Кандидат: ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ВИДЕВА
Тема: „Оценка на риска от жертвено поведение при домашно и полово основано насилие, подходи за психологично консултиране и социални интервенции“    
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Обща психология”
Научен ръководител: доц. д-р Миглена Кръстева-Иванова
Дата на защита: 12.12.2023 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 27.11.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов  
Рецензия: доц. д-р Павлина Петкова Дамянова
Становище: проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов
Становище: проф. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
 
 

Кандидат: ХИМАТ ХАДЖ ЯХА ИРАГИ
Тема: „ Влияние на медиаторния подход върху формиране на умения за писане на деца от детска градина“    
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научен ръководител: доц. д-р Даниела Карагяурова
Дата на защита: 12.12.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 27.11.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева - Иванова  
Рецензия: проф. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова
Становище: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Становище: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
Становище: проф. д.пс.н. Красимира Петрова Колева-Минева
 

Кандидат: ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
Тема: „Социална политика и образователни практики за хората със специални образователни потребности “   
Професионално направление: 3.3. „Политически науки“
Докторска програма: „ Политология”
Научни ръководители: проф. д-р Теодора Бакърджиева, доц. д-р Калоян Смилков
Дата на защита: 04.12.2023 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 20.11.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.п.н. Mинчо Христов Куминев
Рецензия: проф. д-р Величка Иванова Милина
Становище: проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев
Становище: доц. д-р Блага Иванова Благоева
Становище: проф. д-р Борис Филипов Манов