+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Текущи процедури

Кандидат: Нурайна Мелисовна Какпанбаева
Тема: „Психологически и етнокултурни фактори, влияещи върху комуникацията в образователния процес”
Професионално направление: 3.2 „Психология“
Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология“
Научeн ръководител: доц. д-р Петър Нешев
Дата на защита: 08.02. 2019 г.
Дата на публикуване: 23.01.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
 

Кандидат: Владимир Любомиров Колев
Тема: „Архитектура и дизайн от не/нужни вещи”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн“
Научни ръководители: проф. д-р арх. Росица Никифорова, чл.- кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев
Дата на защита: 15.02. 2019 г.
Дата на публикуване: 21.01.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р арх. Красимира Захариева Вачева
Рецензия: проф. д.н. арх. Борислав Янков Борисов
Становище:      чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище:      доц. д-р арх. Орлин Славчев Давчев
Становище:  доц. д-р арх. Мариана Дионисиева Цветкова
 
Кандидат: Христо Димитров Топчиев
Тема: „ Дигитално моделиране и производство в дизайна за архитектурата от края на XX и началото на XXI век”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн“
Научни ръководители: проф. д-р арх. Росица Никифорова, чл.- кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев
Дата на защита: 01.02. 2019 г.
Дата на публикуване: 15.01.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р арх. Александър Димитров Слаев
Рецензия: доц. д-р арх. Орлин Славчев Давчев
Становище:      чл.- кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище:      проф. д-р арх. Антон Величков Гугов
Становище:  доц. д-р арх. Боян Милчев Георгиев 


 
Кандидат: Еркин Турашевич Исимбаев

Тема: „Възникване и развитие на системата за образование на възрастни в Казахстан”

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“

Докторска програма: Социално управление“

Научни ръководители: доц. д-р Иво Стамболийски, доц. д.п.н. Минчо Христов

Дата на защита: 25.01.2019 г.

Дата на публикуване: 07.01.2019 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова

Рецензия: доц. д-р Цветана Александрова Стоянова

Становище:      доц. д-р Иво Николов Стамболийски

Становище:      проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов

Становище:  проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов

 Кандидат: БАКИТГУЛ КАЙРЖАНОВНА ХАМЕНОВА

Тема: „Специфичното място и роля на жената в политическия живот на съвременен Казахстан”

Професионално направление: 3.3 "Политически науки"

Докторска програма: “Политология“

Научен ръководител: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова

Дата на защита: 25.01.2019 г.

Дата на публикуване: 07.01.2019 г.

Автореферат

Рецензия: доц. д-р Иво Николов Стамболийски

Рецензия: проф. д-р Дарина Григорова Григорова

Становище:      проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова

Становище:      доц. д.п.н. Минчо Христов Куминев

Становище:  доц. д-р Стоянка Вълкова Георгиева