гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Текущи процедури

Кандидат: Кшиштоф Бялоблоцки
Тема: „Дисонанси и перспективи за алтернативно управление на миграционните процеси в страните от Вишеградската четворка"
Професионално направление: 3.7„Администрация и управление"
Докторска програма: "Организация и  управление извън сферата на материалното производство"
Научни ръководители: доц. д-р Драгомир Кръстев и д-р Силвия Тодорова
Дата на защита: 10.12.2019 г.
Дата на публикуване: 22.11.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц.д-р Калоян Кирилов Смилков
Рецензия: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова
Становище: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище: проф. д-р Мария Димитрова Стойчева
Становище: проф. д-р Тилчо Колев Иванов

 


Кандидат: Гюлхис Дуйгун
Тема: „Съвременната архитектура на селските райони в Турция – между традициите и глобализацията”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Архитектура на сгради, съоръжения и детайли“
Научни ръководители: чл.-кор.проф.д.арх.н. арх. Атанас Ковачев, доц. д-р арх. Александър Слаев
Дата на защита: 08.11.2019 г.
Дата на публикуване: 23.10.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р арх. Боряна Тодорова Генова
Рецензия: проф. д.н. арх. Борислав Янков Борисов
Становище: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище: проф. д-р арх. Антон Величков Гугов
Становище: проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев
 
 
Кандидат: Асълбек Амирханович Карибаев
Тема: „Нови подходи в усъвършенстването на методологическите основи в държавното регулиране на иновационната дейност в предприятията"
Професионално направление: 3.7„Администрация и управление"
Докторска програма: "Организация и управление извън сферата на материалното производство"
Научен ръководител: проф. д-р Павел Павлов
Дата на защита: 29.11.2019 г.
Дата на публикуване: 30.10.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов
Становище: проф. д-р Миглена Петрова Темелкова
Становище: проф. д-р Димитър Панайотов Димитров
Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина