гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Текущи процедури

Кандидат: ХАСАН ОНУР ДЕМИР
Тема: „Политиките за сигурност на Балканите след Студената война“
Професионално направление: 3.3. „Политически науки“
Докторска програма: „Политология”
Научен ръководител: доц. д-р Калоян Смилков
Дата на защита: 30.09.2022 г. от 15:00 ч.
Дата на публикуване: 12.09.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков
Рецензия: проф. д.п.н. Минчо Христов Куминев
Становище: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Становище: доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска
Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина
 

Кандидат: АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНГОР
Тема: „ Механизми за развитието на хотелиерската индустрия в Украйна“
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения”
Научен ръководител: доц. д-р Младен Тонев
Дата на защита: 16.09.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 30.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д-р Стела Атанасова Тодорова
Становище: доц. д-р Христо Делчев Мавров
Становище: доц. д-р Иван Руменов Бянов
Становище: проф. д-р Марин Найденов Нешков
 


Кандидат: РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕХЛИВАНОВ
Тема: „Управление на прехода от линейна към кръгова икономика (териториален контекст)“
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Анна Недялкова
Дата на защита: 09.09.2022 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 19.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д.ик.н. Пенчо Стоянов Пенчев
Становище: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Становище: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Становище: проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
 


Кандидат: ДРАГОМИР СЪБЕВ ЙОСИФОВ
Тема: „Архитектура на Великотърновски градски и извънградски манастири (1185-1396 г.)“
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: „Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли”
Научни ръководители: чл. кор. проф. д.а.н. Атанас Ковачев и доц. д-р Красимира Вачева
Дата на защита: 09.09.2022 г. от 15:00 ч.
Дата на публикуване: 19.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р арх. Жечка Великова Илиева
Рецензия: доц. д-р арх. Мария Николова Давчева
Становище: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище: проф. д-р арх. Орлин Славчев Давчев
Становище: доц. д-р арх. Стела Борисова Ташева
 

Кандидат: ГРЕТА ТИХОМИРОВА ОВЧАРОВА
Тема: „Интеграция на застрахователни и банкови посредници – международни аспекти“
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения”
Научен ръководител: доц. д-р Виржиния Иванова
Дата на защита: 02.09.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 12.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д-р Добринка Петкова Златева
Становище: доц. д-р Николина Невинова Грозева
Становище: проф. д-р Искра Богданова Христова-Балканска
Становище: доц. д-р Едуард Василев Маринов
 


Кандидат: САМИ ДЖОРДЖ ЕЛ НАДАФ
Тема: „ Корпоративна култура и социална отговорност на бизнеса в хранителната индустрия на Ливан “
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Икономика и управление (индустрия)”
Научен ръководител: проф. д-р Снежанка Овчарова
Дата на защита: 01.09.2022 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 12.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Рецензия: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова
Становище: доц. д-р Даниела Димитрова Попова
Становище: проф. д-р Иван Тенев Димитров
Становище: доц. д-р Галина Руменова Петрова