гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Текущи процедури

Кандидат: КАТЕРИНА ГЕННАДИИВНА ШАПОВАЛОВА
Тема: „Спазване на принципа за законност от прокурора в досъдебното разследване (процесуални и криминалистически аспекти)”
Професионално направление: 3.6. „Право”
Докторска програма: „Криминалистика“
Научни ръководители: проф. д.ю.н. Иван Сълов
Научен консултант - проф. д.ю.н. Виктор Владимирович Назаров
Дата на защита: 10.08.2020 г., 14 часа
Дата на публикуване: 24.07.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Рецензия: проф. д.ю.н. Маргарита Иванова Чинова
Становище: доц. д-р Галина Димитрова Ковачева
Становище: проф. д.ю.н. Юлия Дончева Бояджиева
Становище: проф. д-р Румен Петров Владимиров
                       
Във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка, окончателното заседание за защита на ОНС „доктор“ на КАТЕРИНА ГЕННАДИИВНА ШАПОВАЛОВА ще се проведе на следния адрес:  https://meet.google.com/pyt-izra-his
 
Защитата е публична. За да присъствате, е необходимо да имате профил в Gmail.
 Кандидат: ЖАЗИРА ТАЙТОЛЕУОВНА АСАНОВА
Тема: „Управление на музеите за реализиране на културната политика на Република Казахстан в период на независимост”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма: “Социално управление“

Научен ръководител: доц. д-р Георги Калагларски

Дата на защита: 26.03.2020 г.

Дата на публикуване: 10.03.2020 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова

Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска

Становище: проф. д-р Иван Цанов Цанов