гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Текущи процедури

Кандидат: Мария Петрова Петрова
Тема: „Специални способи за установяване и оспорване на произхода от бащата”
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: „Гражданско и семейно право“
Научен ръководител: проф. д-р Симеон Тасев
Дата на защита: 30.10.2020 г., 13:00 ч.
Дата на публикуване: 14.10.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Антон Кирилов Грозданов
Рецензия: проф. д-р Силви Василев Чернев
Становище: проф. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова
Становище: проф. д-р Симеон Владимиров Тасев
Становище: доц. д-р Красимир Любенов Димитров