В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

21. CITYWALK

Бюджет на проекта2 380 492,20 €

 

Срок на проекта01.12.2016 – 31.05.2019

 

 

Моля, оценете пешеходността на града Ви Варна!

 

Ходите ли пеша във Вашия град Варна? Ако да, смятате ли, че пешеходната среда в него е подходяща? Смятате ли, че може да бъде подобрена? С тази анкета имате възможност да оцените характеристиките във Вашия град, които са важни от гледна точка на пешеходеца. 
Отговорите Ви са анонимни, но значими, тъй като обобщените резултати от анкетата ще бъдат сведени до знанието на градската управа (на Варна). Още повече, че на базата на отговорите Ви, градът Ви Варна ще участва в международна класация, базирана на нивото на пешеходност. 

Попълването на анкетата отнема приблизително 3 минути. 

Благодарим много за Вашия принос!


>> Попълнете анкетата 
 
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Партньорите по проект CityWalk разискваха устойчивото развитие на мобилността в района на река Дунав

 

Партньорска среща в гр. Вайц, Австрия за техническата експертиза и капитализацията

 

Вайц, град в Източна Щтирия се счита за индустриален град, благодарение на редицата действащи индустриални компании. Там се състоя срещата на партньорите по проект CityWalk, която се проведе от 23-25 април 2018 г. , а домакин беше един от партньорите в проекта Община Вайц. Фокусът на срещата беше поставен върху международното обучение и обмяната на опит в областта на устойчивата мобилност.


Прочети още 
 
 

Учебен курс „Планиране на пешеходни маршрути“ и международен симпозиум по проект CityWalk в гр. Птуй, Словения

 

На 28 ноември 2017 г. по проект CityWalk в конферентния конгресен център в Доминиканския манастир в гр. Птуй, Словения се проведе международен симпозиум. Симпозиумът беше воден от водещата организация на проекта Център за научни изследвания Бистра Птуй. Той беше междинно тематично събитие, свързано с публичността на проекта, което послужи като платформа за консултативен форум на високо равнище за експерти, участници и лица работещи в институциите на ЕС с цел разпространение на резултатите от проекта. По време на симпозиума бяха разисквани препятствията пред устойчивите форми на мобилност в градовете. Събитието даде възможност за създаване на синергии в областта на устойчивата мобилност, което отговаря на целите на Стратегията на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“.


Прочети още 
 

 

 

Устойчивото планиране на градската мобилност е мултидисциплинарно постижение
Технически експертен семинар и на управителния комитет на проект CityWalk в гр.Белград и в гр. Валейо, Сърбия

 

Партньори от Австрия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения се срещнаха на първия технически семинар и на второто заседание на управителния комитет по проект „CityWalk - Към отговорни енергийни места: създаване на пешеходни градове в региона на река Дунав“. Срещата се състоя в Сърбия между 6 и 8 юни 2017 г., а домакини бяха двама от партньорите - Търговско-промишлената палата на Сърбия и Община Валейо...


Прочети още 
 
 
Уебсайт на проекта: www.interreg-danube.eu/citywalk
Facebook: @CityWalk.project (fb.me/CityWalk.project)
LinkedIn skupina: www.linkedin.com/groups/13516839 
 

На 7 и 8 февруари 2017г. в гр.Сегед, Унгария ще се проведе първа партньорска среща по проект №DTP1-1-045-3.1 ”Citywalk - Към отговорни енергийни места: създаване на пешеходни градове в региона на река Дунав” по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020, в който Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ участва в качеството си на партньор. На срещата ще присъстват представители на всички партньорски организации, участващи в проекта, като всяка от тях ще представи накратко своята организация, ще кажат какви са очакванията им от изпълнението на проекта. Ще се обсъдят предвидените за изпълнение дейности. 

Регистрационна форма и програма за събитието можете да намерите тук

ПЪРВА СРЕЩА В ГР.СЕГЕД, УНГАРИЯ

 

Citywalk- Към отговорни енергийни места: създаване на пешеходни градове в региона на река Дунав

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" участва като партньор в проект CityWalk по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020. Проектът ще подпомогне градовете от региона на река Дунав да намалят емисиите, шума и да станат по-безопасни, по-добри места за живеене, чрез увеличаване на ролята на микса на  мобилност в градския транспорт като ходене и колоездене.

 

Увеличаването на емисиите на парникови газове са отрицателни странични ефекти на урбанизацията, което е резултат от неефективни и неустойчиви местните транспортни системи. Ключово предизвикателство в градовете е подобряването на транспортните системи и достъпността по един екологосъобразен начин. CityWalk  ще допринесе за увеличаване на градската мобилност  чрез намаляване на емисиите, нивата на шума и задръстванията, ще се повиши безопасността и градовете ще се превърнат в по-приятни за живеене места. Проектът ще  допринесе и за по-добро здраве на населението.

 

Въпреки, че акцентът е върху ходенето пеш, предложеният проект е насочен към предизвикателството с холистичен подход - подобряване на градската мобилност чрез ефективно комбиниране на различни транспортни средства. Ефективните системи за градски транспорт с акцент върху активните форми на транспорт, особено ходенето имат различни предимства. Проектът ще подпомогне отделните градове от региона на река Дунав да идентифицират пречките, да разработят и приложат на практика планове за справяне с тези предизвикателства.

 

Водеща организация е Scientific Research centre Bistra Ptuj, Словения

Останалите партньори са:

First Hungarian Responsible Innovation Association, Унгария

Development Centre Of the Heart of Slovenia, Словения

Nyíregyháza Industrial park Ltd., Унгария

Cassovia Life Sciences, Словакия

City municipality Varaždin, Хърватия

Municipality of Oradea, Румъния

Regional Development Agency of the Pilsen Region, Чехия

Municipality of Weiz, Австрия

Varna Municipality, България

City of Valjevo, Сърбия

Chamber of Commerce and industry of Serbia , Сърбия

City municipality Ptuj, Словения

City of Stříbro, Чехия

Municipality of Nyíregyháza City with County Rank, Унгария

Ministry of Construction, Transport and Infrastructure, Сърбия