гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Водеща докторска програма на ВСУ „Черноризец Храбър“ - с най-висока оценка от програмната акредитация

25 Ноември 2021


Докторската програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ към професионално направление „Администрация и управление“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ получи оценка 9,35 (по десетобалната система) от Националната агенция за оценяване и акредитация. Оценката затвърди водещата позиция на докторската програма в университета.

Програмата е предпочитана от доказани български експерти в различни области. Само преди дни се проведе защитата на Леона Асланова - експерт и консултант по иновации с над 15 годишен професионален опит, основател на Innovation Starter - първата специализирана агенция за иновации в България. През юли 2020 г. Ванухи Аракелян - председател и административен ръководител на Апелативен съд – Варна, защити дисертационен труд на тема „Проектно-целеви модел на управление на орган на съдебната власт по примера на апелативен съдебен район Варна". С програмата е свързано и научното развитие на доц. д-р Иван Соколов, главен директор на Международния панаир в Пловдив и преподавател във филиала на ВСУ "Черноризец Храбър" в Смолян.


Програмата се радва на голям интерес и от страна на чуждестранните докторанти от Полша, Ливан, Израел, Германия, Руската федерация, Казахстан и др. В „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ докторска степен защитиха 32 души. Към момента в нея се обучават 12 докторанти, други 10 са отчислени с право на защита. Над 90% от защитилите научната степен са се реализирали в по специалността, съобщават от Факултет „Международна икономика и администрация“.

Научната подготовка в докторската програма е от високо значение за изследването на актуалните проблеми на организациите за усъвършенстване на управленската политика и структура, както и за трансфер и усвояване на ценни икономически и управленски знания. Чрез обучението на докторанти в катедра „Администрация, управление и политически науки” се създават кадри, които се насочват към преподавателска работа във висшите училища в страната и чужбина, към изследователска и консултантска дейност в различни научни, бизнес и публични институции и водещи бизнес лидери. С цел да се развива връзката “образование - наука - бизнес” се привличат докторанти с богат практически, експертен или консултантски опит в управлението на бизнеса и публичния сектор.

Академичната общност на професионалното направление „Администрация и управление“ отчита повишен интерес и  към научна степен „доктор на науките“.

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” предлага 25  докторски програми в девет професионални направления.

 Д-р Ванухи Аракелян след защитата на докторската си дисертация.
Снимка: Личен архив


Моменти на щастие след успешната защита на докторската дисертация - д-р Леона Асланова и научният й ръководител - доц. д-р Елеонора Танкова - декан на Факултет "Международна икономика и администрация".
"С научния ми ръководител доц. д-р Елеонора Танкова се познаваме от 2018 г., когато пътувахме заедно до Станфорд. Радвам се, че избрах Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", който от вчера е с една от най-високите акредитации в България 9.35 (по 10-балната скала), за да защитя докторска степен и то в областта на икономиката на знанието и иновациите. Благодаря на научното жури: доц. д-р Мария Великова (ВСУ "Черноризец Храбър"), проф. д-р Кирил Ангелов (ТУ-София), проф. д-р Поля Кацамунска (УНСС), доц. д-р Кремена Андонова (ВСУ "Черноризец Храбър"), доц. д-р Екатерина Кюскиева-Арабска (ВУАРР), за рецензиите, становищата, положителното отношение, конструктивни коментари и препоръки!", написа след защитата д-р Асланова.
Снимка: Личен архив