гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Председателят на Клуба на криминалиста връчи плакет, членска карта и личен знак на проф. д.ик.н. Анна Недялкова

21 Септември 2021Проф. д. ик. н. Анна Недялкова - председател на Настоятелството на ВСУ "Черноризец Храбър", получи плакет, членска карта и личен знак като почетен член на Клуба на криминалиста. Почетните знаци бяха връчени от Алекс Маринов - председател на Клуба на среща, която се проведе с участието на доц. д-р Красимир Недялков - президент на ВСУ "Черноризец Храбър", ректорът - проф. д-р Петър Христов и проф.д.ю.н.Йонко Кунчев - декан на Юридическия факултет. Обсъдени бяха въпроси за дейността на Клуба, както и бъдещи проекти свързани с ВСУ "Черноризец Храбър".

Проф.д.ик.н. Анна Недялкова беше избрана за почетен член на Клубана криминалиста на Учредителното събрание през април 2021 г. Тя сподели, че създаването на организацията в годината, в която Варненският свободен университет отбелязва своята 30-та годишнина, е  пример за достойно реализирана мисия на учредителите. Проф. Недялкова допълни, че това е гордост за университета и доказателство, че младото поколение е поело по нов път, по който реализира бързо и делово своите свежи идеи. Тя пожела на профайлърите въображение, за да приемат най-смелите предизвикателства, амбиция, за да постигат идеите си и отговорност за  резултатите.

Клубът на криминалиста бе създаден през февруари т.г. след успешно обучение за профилиране на неизвестни извършители на престъпления, проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев - декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. В обучението активно се включиха над 160 представители на различни сфери на обществения живот – психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници на други университети. Участниците се обединиха около идеята да продължат да общуват помежду си в различни области, свързани с криминалистиката.