гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ХореографияБакалавърски програми

 

Специалност: Хореография – Български народни танци
Присъждана професионална квалификация: Хореограф
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен „бакалавър“
Продължителност на програмата: 4 години
Брой кредити: 240

 
 

Редовно Обучение

 

Задочно Обучение 


 

Специалност: Хореография – Съвременен танцов театър
Присъждана професионална квалификация: Хореограф
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен „бакалавър“
Продължителност на програмата: 4 години
Брой кредити: 240

 

Редовно Обучение

 

Задочно Обучение 
 

Магистърски програми

 
 

Специалност: СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА, МЕНИДЖМЪНТ И ПРОДУЦЕНТСТВО
Присъждана професионална квалификация: магистър по сценични изкуства мениджмънт и продуцентство
Ниво на квалификацията: Образователно-квалификационна степен "Магистър"
Продължителност на програмата: 1 година / 2 семестъра

Брой кредити: 60 


 

Специалност: ХОРЕОГРАФСКА РЕЖИСУРА И АРТМЕНИДЖМЪНТ
Присъждана професионална квалификация: магистър по хореографска режисура и артмениджмънт
Ниво на квалификацията: Образователно-квалификационна степен "Магистър"
Продължителност на програмата: 1 година / 2 семестъра

Брой кредити: 60 
 

Докторски програми

 

Специалност: ХОРЕОГРАФИЯ
Присъждана професионална квалификация: ДОКТОР ПО ХОРЕОГРАФИЯ
Ниво на квалификацията: Образователно-квалификационна степен "ДОКТОР"
Сроковете за обучение:
редовната - докторантура продължава 3 години; задочна - докторантурата продължава 4 години;
докторантурата на самостоятелна подготовка продължава до 3 години