гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

ХореографияБакалавърски програми

 

Прием на Бакалаври във ВСУ виж как да кандидатстваш

 

Специалност: Хореография
Присъцдана професионална квалификация: Хореография
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Продължителност на програмата: 4 години
Брой кредити:

 

Редовно Обучение

 

Задочно Обучение 

Прием на Бакалаври във ВСУ виж как да кандидатстваш

 

Специалност: Хореография
Присъцдана професионална квалификация: Хореография
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Продължителност на програмата: 4 години
Брой кредити:

 

Редовно Обучение

 

Задочно Обучение 
 

Магистърски програми

 

текст

 

Специалност: Хореография
Присъцдана професионална квалификация: Хореография
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен 
Продължителност на програмата: 4 години
Брой кредити:


текст

 

Специалност: Хореография
Присъцдана професионална квалификация: Хореография
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен 
Продължителност на програмата: 4 години
Брой кредити: