гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Библиотека

Библиотеката

Библиотеката е звено в структурата на ВСУ "Черноризец Храбър" и осъществява научно комплектуване, обработване и съхраняване на фондове от различни видове библиотечни документи и бази данни и осигурява ползването им.

Библиотеката извършва следните дейности:

  • проучва потребностите на преподавателите и студентите от научна информация;
  • осигурява широкообхватно обслужване със собствени библиотечно-информационни ресурси, чрез междубиблиотечно заемане и чрез осигуряване на достъп до бази от данни и интернет ресурси;
  • поддържа автоматизирана библиотечна система;
  • подпомага учебния процес и научноизследователската работа;
  • извършва библиотечно-информационни услуги.

Работно време

Понеделник - Петък: 08:00 – 16:30 ч.

Почивни дни: Събота и Неделя


Контакти

Директор: Даниела Чернева, 052/359 606, daniela.cherneva@vfu.bg

Гл. библиотекар: Евелина Петрова, 052/359 527, evelina.petrova@vfu.bg

Библиотекари: Йорданка Дончева, Янита Борисова, 052/359 527, lib@vfu.bg


Правила за ползване

Записването става при представяне на студентска ISIC карта. С нея може да заемате книги за дома или да ползвате библиотечни документи в читалнята.

Бившите възпитаници на ВСУ могат да ползват само читалня.


Заемане за дома

Заемане на библиотечни документи и срокове за тяхното ползване:

  • За студенти и служители – до 10 библиотечни документи за срок от 2 месеца.
  • За преподаватели – до 10 библиотечни документи за срок от 3 месеца.

Читателите не могат да заемат за дома единични екземпляри, периодични издания, скъпи и ценни библиотечни документи, справочни издания, библиотечни документи, получени по междубиблиотечно заемане, ръкописи, дисертации, дипломни работи.

Можете да връщате заетите от Вас книги по пощата или чрез куриерска фирма на адрес:

Варненски свободен университет, Библиотека – Заемна служба, ул. "Янко Славчев" 84, Варна 9007


Други услуги

Заявете библиотечните документи, които ще ползвате в читалнята през съботния ден, на телефона или имейла на УБ. Краен срок – петък до 15:00 ч.

На телефон или имейл можете да заявите още:

  • Писмена тематична библиографска справка за курсови работи, дипломни работи, дисертации и др.
  • Междубиблиотечно заемане.

Заявка от преподавател за покупка на библиотечни документи – до директора на Библиотеката