гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Джордж Кремлис: ВСУ "Черноризец Храбър" е първият в Европа, който разработи магистърска програма по кръгова икономика

14 Ноември 2023
Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" удостои Джордж Кремлис - почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, с почетното звание Доктор Хонорис Кауза на ВСУ "Черноризец Храбър". Отличието бе присъдено за ангажираността, личната подкрепа и участието на Джордж Кремлис в развитието на иновативния образователен проект – магистърската програма „Кръгова икономика“, както и за значителния му принос за създаване на среда, стимулираща ценностите на устойчивото развитие и прилагането на модела на кръговата икономика.

Специален гост на събитието бе кметът на Варна Благомир Коцев, който направи първата си публична изява като градоначалник именно във Варненския свободен университет. 

Получен бе поздравителен адрес от президента на Република България Румен Радев, в който се казва: "Високата ангажираност и експертните познания на г-н Кремлис имат ключов принос за създаването на новаторската магистърска програма "Кръгова икономика" и нейното утвърждаване след студентите Ви. Убеден съм, че с подкрепата на г-н Кремлис, Варненският свободен университет ще продължава да формира водещи кадри, посветени на устойчивото развитие на България и приобщаването ни към европейския идеал за екологосъобразна икономика."

Варненският свободен университет бе първият в Европа, който разработи и въведе магистърска програма по кръгова икономика, каза по време на приветствието си Джордж Кремлис. По думите му тя си остава най-всеобхватната и би трябвало да се предлага и на английски език, за да бъдат привличани не само български, но и чуждестранни студенти. Магистърската програма „Кръгова икономика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ се провежда под патронажа на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. В нея приключиха обучението си два випуска студенти, които разработиха и представиха реални проекти за реализиране амбициите на Зелената сделка за цифрова и екологосъобразна икономика. В разгара си е кампанията за прием на третия випуск студенти в магистърската програма “Кръгова икономика”.

Прилагането на кръговата икономика ще даде тласък на технологиите, което пък ще доведе и до създаването на нови "зелени" работни места, допълни Джордж Кремлис. Според него моделът на кръговата икономика може да съхрани природата и ресурсите, особено като се има предвид, че ресурсите се изчерпват, а климатът се променя. Тя ще даде възможност на човечеството да намали отпечатъка си върху околната среда, посочи Кремлис. Той говори за модели, които ще са базирани на устойчива икономика, устойчиви градове, устойчиви домакинства.

Отношението към околната среда е водещ приоритет и отговорност на ВСУ “Черноризец Храбър”. Университетът променя едновременно средата и отношението, като отговаря на най-високите стандарти за устойчивост, основани на научни, образователни, икономически, екологични и социални критерии. Варненският свободен университет е лидер в образованието по кръгова икономика. В академичния профил се реализира пълен цикъл образователни продукти по проблематиката – от курсове за допълнителна квалификация, през устойчиво развиваща се магистърска програма и надграждането й в образователна и научна степен „доктор“. Темите, свързани с промените в климата и зеления преход, са застъпени в бакалавърските и магистърските програми по “Икономика”, “Публична администрация и мениджмънт”, “Бизнес администрация и мениджмънт”, “Архитектура” и др. Варненският свободен университет стана и първото висше училище в България, сертифицирано по международния стандарт ISO 14001:2015 за управление на околната среда.

Благомир Коцев, кмет на Варна, приветства академичното ръководство, студентите и гостите. "За мен е особено важно първото публично събитие, в което участвам като кмет, да бъде свързано с образованието. Науката и образованието са свобода и хуманизъм. И в работата ми като кмет те ще са специален приоритет. Поздравявам г-н Джордж Кремлис за титлата Доктор Хонорис Кауза, с която днес бе удостоен от Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Още един приятел на Варна и човек на духа, когото печелим", каза Коцев.

Гости на събитието бяха още кметът на Община Девня Свилен Шитов, заместник областните управители на Област с административен център Варна Антоанета Петрова и Огнян Рачев, Ерджан Себайтин - директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна, арх. Марин Велчев - председател на Камарата на архитектите в България - регионална колегия Варна, Михаил Полендаков - изпълнителен директор на Хайделберг матириълс Девня АД, Сирма Желева - изпълнителен директор на TexCycle Евротекс ООД, д-р инж. Мая Стефанова – ръководител отдел "ЕКОЛОГИЯ" в "Агрополихим" АД, представители на висши училища и научни институти, председатели и членове на браншови настоятелства към професионалните направления, представители на бизнеса, членове на Настоятелството на ВСУ “Черноризец Храбър”. 

Джордж Кремлис  е "Доктор хонорис кауза" на ВСУ "Черноризец Храбър". В продължение на 30 години той е директор на Генералната дирекция "Околна среда" на ЕК, а към момента е неин почетен председател. Член е на Борда на Европейската организация за публично право и председателства нейния Институт за климата и кръговата икономика. Член е и на екологичния и социален консултативен съвет на Европейската банка за възстановяване и развитие, като в момента е председател на Бюрото на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. Автор е на голям брой публикации на английски, френски и гръцки език за политиката и правото на ЕС. От няколко дни Джордж Кремлис е и посланик на Европейската организация по публично право за България.


Запис от церемонията тук ►