гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Социални, стопански и компютърни науки

 

Факултет "Социални, стопански и компютърни науки" функционира на основата на най-добрите традиции и практики, свързани със създаването на висококачествен, национално и международно конкурентен образователен продукт във ВСУ "Черноризец Храбър".

Обучението във факултет "Социални, стопански и компютърни науки" се осъществява в акредитирани специалности в образователно-квалификационите степени "бакалавър" и "магистър" и в образователната и научна степен "доктор". Образователният процес се провежда съобразно европейските изисквания и стандарти за подготовка в съответствие с присъдените на ВСУ знаци DS и ECTS.

В учебно-изследователския процес са ангажирани висококвалифицирани преподаватели, които в условията на модерна материална база подготвят компетентни специалисти, готови да посрещнат предизвикателствата на променящия се Европейски съюз и глобализиращия се свят.


 

Катедри към факултет "Социални, стопански и компютърни науки":

            

 

 

 

Ръководство на факултета и контакти
 

Декан: проф. д-р Антон Грозданов

тел.: 052 359 526
email: anton.grozdanov@vfu.bg
Стая: "Г" 6
 

Зам. декан: доц. д-р Ива Монева

тел.: 052 359 567
email: iva.moneva@vfu.bg
Стая: "Г" 10

Административен секретар: инж. Павлета Кръстева
тел.: 052/359-564; 0878 417 494
email: pavleta.krasteva@vfu.bg
Стая: "Г" 3
Работно време: от понеделник до петък; от 8:00 до 16:30 ч.