гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Моден дизайнБакалавърски програми

 

Специалност: Моден дизайн
Присъждана професионална квалификация: Моден дизайнер
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен „бакалавър“
Продължителност на програмата: 4 години
Брой кредити: 240

 
 

Редовно Обучение

 

Задочно Обучение 


 
 

Магистърски програми

 
 

Специалност: Дизайнерски практики в модната индустрия
Присъждана професионална квалификация: Моден дизайнер
Ниво на квалификацията: Образователно-квалификационна степен "Магистър"
Продължителност на програмата: 1 година / 2 семестъра

Брой кредити: 60 


 

Специалност: Изкуства и събитиен мениджмънт
Присъждана професионална квалификация: Приложен специалист в областта на изкуствата и културата
Ниво на квалификацията: Образователно-квалификационна степен "Магистър"
Продължителност на програмата: 1 година / 2 семестъра

Брой кредити: 60