гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Процедури за професор

Процедури

 

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление  1.1. Теория и управление на образованието, обявен в ДВ брой бр.59/11.07.2023 г.

Дата на окончателно заседание: 16.01.2024 г.

Дата на качване: 31.12.2023 г.

Председател на научното журипроф. д-р Галина Николова Шамонина

Кандидат : д.п.н. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ

Резюме

Рецензия: проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов

Рецензия: проф. д-р Светлозар Петков Вацов
Рецензия: проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев

Становище: проф. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева

Становище: проф. д-р Галина Николова Шамонина

Становище: проф. д.п.н. Антония Тонева Кръстева

Становище: проф. д-р Пенка Петкова Кожухарова 

 
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление  3.6. Право (Наказателно право), обявен в ДВ брой 72/22.08.2023 г.

Дата на окончателно заседание: 05.12.2023 г.

Дата на качване: 20.11.2023 г.

Председател на научното журипроф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев

Кандидат : доц. д-р Юлиана Младенова Матеева

Рецензия: проф. д.ю.н. Лазар Георгиев Груев

Рецензия: проф. д-р Пламен Александров Панайотов

Рецензия: проф. д.ю.н. Антон Тонев Гиргинов

Становище: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев

Становище: проф. д.ю.н. Борис Владимиров Велчев

Становище: проф. д-р Олга Бориславова Борисова

Становище:проф. д-р Румен Петров Владимиров

 


Kонкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление  8.3. Музикално и танцово изкуство (Хореография), обявен в ДВ брой 72/22.08.2023 г. за 2 бройки

Дата на окончателно заседание: 30.11.2023 г.

Дата на качване: 14.11.2023 г.

Председател на научното жури: доц. д-р Ивайло Петров Иванов

 

 доц. д-р Катя Гинева Кайрякова

Резюме

Рецензия:  проф. д-р  Николай Стоянов Цветков

Рецензия:  проф. д-р Даниела Кирилова Дженева

Рецензия:  проф. д-р Антон Христов Андонов

Становище: доц. д-р Ивайло Петров Иванов

Становище:  доц. д-р Рослана Иванова Моравенова

Становище: доц. Георги Константинов Гаров

Становище: проф. д-р Милена Георгиева Шушулова

 

 

доц. д-р Мария Петрова Кърджиева
Резюме
Рецензия:  проф. д-р  Николай Стоянов Цветков
Рецензия:  проф. д-р Даниела Кирилова Дженева
Рецензия:  проф. д-р Антон Христов Андонов
Становище:  доц. д-р Ивайло Петров Иванов
Становище:  доц. Георги Константинов Гаров
Становище:  проф. д-р Милена Георгиева Шушулова
Становище:  доц. д-р Рослана Иванова Моравенова 


Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление (Стратегическо управление и лидерство - теоретичен и приложен контекст)., ДВ бр.42 от 7.06.2022г.
Кандидат: доц. д-р Велислава Николаева Костова
Дата на окончателно заседание: 14.11.2022 г.
Дата на качване: 27.10.2022 г.
Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова

Резюме
Рецензия: проф. д-р Цвета Йорданова Зафирова
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова
Становище: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова
Становище: доц. д-р Елеонора Николова Танкова
Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска
Становище: проф. д.ик.н. Пенчо Стоянов Пенчев

 


 

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление 3.6. Право  (Търговско право), ДВ бр.42 от 7.06.2022г.

 

Кандидат: доц. д-р Антон Кирилов Грозданов

Дата на окончателно заседание: 17.10.2022 г.

Дата на качване: 30.09.2022 г.

Председател на научното жури: чл.-кор. проф. д.ю.н. Иван Русчев Русчев

Резюме

Рецензия: чл.-кор. проф. д.ю.н. Иван Русчев Русчев

Рецензия: проф. д.ю.н. Георги Стефанов Иванов

Рецензия: проф. д-р Силви Василев Чернев

Становище: проф. д-р Симеон Владимиров Тасев

Становище: доц. д-р Петър Георгиев Бончовски

Становище: проф. д-р Таня Николова Йосифова

Становище: доц. д-р Мария Петкова Кьосева

 Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление 3.6. Право (Административно право и административен процес), ДВ бр.42 от 7.06.2022г.

 

Кандидат: доц. д-р Олга Бориславова Борисова

Дата на окончателно заседание: 14.10.2022 г.

Дата на качване: 29.09.2022 г.

Председател на научното жури: доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева

Резюме

Рецензия: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева

Рецензия: проф. д-р Димитър Илиев Костов

Рецензия: проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева

Становище: доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева

Становище: проф. д.ик.н. Веселин Христов Цанков

Становище: проф. д.н. Мариела Светославова Янева-Деливерска

Становище: проф. д.н. Георги Петров Пенчев 


Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление по „Икономика и управление“ (Човешки ресурси и устойчиво развитие), ДВ бр. № 80  от 11.10.2019 г.

Кандидат: доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова

Дата на окончателно заседание: 12.03.2020 г.

Дата на качване: 26.02.2020 г.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова

Резюме

Рецензия: проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев

Рецензия: проф. д-р Цвета Йорданова Зафирова

Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов

Становище: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова

Становище: проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова

Становище: проф. д.ик.н. Тодорка Игнатова Костадинова

Становище: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

 

доц. д-р арх. Александър Димитров Слаев
Дата на публикуване: 22.03.2017 г.
    Резюме
    Справка
    Рецензия: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
    Рецензия: проф. д-р арх. Борислав Янков Борисов 
    Рецензия: доц. д-р арх. Валери Петков Иванов 
    Становище: проф. д.а.н. арх. Иван Николов Никифоров 
    Становище: проф. д-р Дончо Дончев Конакчиев 
    Становище: проф. д-р арх. Калин Павлов Тихолов 
    Становище: проф. д-р арх. Иван Евгени Данов 
Дата на провеждане на конкурса: 07.04.2017 г.


 

доц. д-р Иванчо Георгиев Богоев
Дата на публикуване: 27.10.2015 г.


    Резюме
    Справка
    Рецензия:проф. д-р Валери Христов Христов
    Рецензия:проф. д.т.н. Асен Недев Атанасов
    Рецензия:проф. д.т.н. Иван Славейков Антонов
    Становище:проф. д.н. Кирил Николов Колев
    Становище:доц. д-р Иван Тодоров Тодоров
    Становище:доц. д-р Анелия Тодорова Ненова
    Становище:доц.д-р Евгени Младенов Гавраилов 


Дата на защита: 13.11.2015 г.доц. д-р Галина Николова Шамонина
Дата на публикуване: 27.05.2014 г.

 

 

 

доц. д-р Здравко Димитров Славов - 13.02.2013 г.

 

 

доц. д-р Людмила Симеонова Стоянова - 31.01.2013 г.

 

 

доц. д-р Валери Христов Христов - 06.02.2013 г.

 

 

доц. д-р Константин Божилов Кукушев - 8.01.2013 г.

 

 

проф. на ВСУ д-р. инж. Теодора Иванова Бакърджиева - 28.06.2012 г.

 

 

проф. на ВСУ д-р. инж. Никола Рашков Лютов - 28.06.2012 г.

 

 

доц. д-р. Валери Стоянов - 15.11.2011 г.

 

 

проф. на ВСУ, д-р. инж. Стефан Недялков Терзиев - - 22.08.2011 г.

 

 

доц. д-р. Емил Панушев - 03.06.2011 г.

 

 

доц. д.с.н. Лоретта Парашкевова - 19.07.2011 г.

 

 

доц. д-р Петър Христов - 20.05.2011 г.