гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Държавни изпити и дипломни работиОНЛАЙН подаване на заявление за допускане до Държавен изпит:
https://forms.gle/QpD8GS7AiQZEzDN36
 
За да го попълните е необходимо:
 
 

 1) да проверите дали всички оценки са нанесени в студентски статус (прави се само при първо явяване на държавен изпит) - http://student.vfu.bg:8080/ 
 
2 ) да разполагате с акаунт в платформата Google. Първо проверете дали имате създаден, като в gmail въведете име – факултетен номер@vfu.bg с парола - ЕГН. Ако не ви допусне в системата, моля да ми пишете или да ми се обадите. 

3) да сте заплатили таксата за допускане до държавен изпит. Моля при участие в консултации да отразите и това плащане във формуляра.

 
Банковата сметка е: ТБ „Общинска банка“ АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN код: BG40SOMB91301016075801 !!!
Основанието: Допускане до Държавни изпити


 Държавните изпити на специалност „Право”
 
ще са ОНЛАЙН, консултациите – онлайн
 
Подаването на заявление ще става ОНЛАЙН, като попълните следния електронен формуляр:
https://forms.gle/QpD8GS7AiQZEzDN36
 
За да го попълните е необходимо:

 

1) да проверите дали всички оценки са нанесени в студентски статус (прави се само при първо явяване на държавен изпит) - http://student.vfu.bg:8080/ 

2) да изпратите сканирано копие от студентска книжка на страницата със заверени стажове от Съд, Прокуратура и Община (стр. 33) – попълнете имената и факултетния си номер  преди това! 

3) да разполагате с акаунт в платформата Google. Първо проверете дали имате създаден, като в gmail въведете име – факултетен номер@vfu.bg с парола - ЕГН. Ако не ви допусне в системата, моля да ми пишете или да ми се обадите. 

4) да сте заплатили таксата за допускане до държавен изпит. Моля при участие в консултации да отразите и това плащане във формуляра.

 
Банковата сметка е: ТБ „Общинска банка“ АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN код: BG40SOMB91301016075801 !!!
Основанието: Допускане до Държавни изпити

 G-Suite:  ИНСТРУКЦИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite

 
 Документи за явяване на Държавен изпит / Защита на дипломна работа се подават в сектор "Дипломиране и сертифициране", както следва:

 1. Заявление за допускане до държавен изпит / Защита на дипломна работа - подава се онлайн:  
  заявление за допускане до държавен изпит за Факултет "Международна икономика и администрация" и "Архитектурен факултет";
  - заявление за допускане до държавен изпит за "Юридически факултет";
  или на място в сектор "Дипломиране и сертифициране" в посочения график;
 2. Хорариумна справка - изготвя се от инспектор в сектор "Дипломиране и сертифициране" и се подписва от дипломанта;
 3. Фактура за платена такса за държавен изпит /защита на дипломна работа - представя се на място или се информира за направеното плащане на e-mail: diplomirane@vfu.bg, като се посочват трите имена, факултетен номер и за кой ДИ/ЗДР е заплатената такса;
 4. Студентите от специалностите „Право“, ЗНС и ППООР, представят заверен стаж( студентска книжка или друг документ)
 5. 2 актуални снимки – паспортен формат;
 6. Обходен лист - получава се от сектор "Дипломиране и сертифициране";
 

Работно време със студенти:

В графика за подаване и подписване на заявление, хорариумна справка и представяне на фактура за ДИ/ЗДР в сектор „Дипломиране и сертифициране” - 

От 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.

 

Извън посочения график:

От понеделник до петък - от 11:00 до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.

 

При повторно явяване на ДИ / ЗДР, студентът подава само Заявление на място или онлайн и Фактура за платена такса.

 

Графици за подаване на заявления за допускане до ДИ/ЗДР на пролетна сесия 2020 г.
 

 

 

Факултет "Международна икономика и администрация"

 

Катедра "Администрация,управление и политически науки"

 

 

Катедра "Информатика"


 

    Катедра "Икономика"

 

 

Юридически факултет
 

Катедра "Правни науки"Катедра "Сигурност и безопасност"

Конспекти за държавен изпит за специалност "Защита на националната сигурност"

 

 

Kонспект за специалност "Защита на националната сигурност" - ВИПУСК 2015/2016

 

 

Конспекти за специалност "Защита на националната сигурност" - Организация и управление на националната сигурност"

 

 

Конспекти за държавен изпит за специалност "ППООР"

 

 

 

Катедра "Психология"

 

 

Архитектурен факултет

 

Катедра "Архитектура и урбанистика"

 

Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"

 

Катедра "Изкуства"


 
Департамент "Чуждоезиково обучение".