гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Държавни изпити и дипломни работи


Документи за явяване на Държавен изпит / Защита на дипломна работа се подават в сектор "Дипломиране и сертифициране", както следва:

  1. Заявление за допускане до държавен изпит / Защита на дипломна работа - подава се онлайн през системата "Студентски статус".
    или на място в сектор "Дипломиране и сертифициране" в посочения график;
  2. Хорариумна справка - изготвя се от инспектор в сектор "Дипломиране и сертифициране" и се подписва от дипломанта;
  3. Фактура за платена такса за държавен изпит /защита на дипломна работа - представя се на място или се информира за направеното плащане на e-mail: diplomirane@vfu.bg, като се посочват трите имена, факултетен номер и за кой ДИ/ЗДР е заплатената такса;
  4. Студентите от специалностите „Право“, ЗНС и ППООР, представят заверен стаж( студентска книжка или друг документ)
  5. 2 актуални снимки – паспортен формат;
  6. Обходен лист - получава се от сектор "Дипломиране и сертифициране";
 

При повторно явяване на ДИ / ЗДР, студентът подава само Заявление на място или онлайн и Фактура за платена такса.

 

Графици за подаване на заявления за допускане до ДИ/ЗДР на пролетна сесия 2022 г.

 

 
ПРОМОЦИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ

 

Факултет "Международна икономика и администрация"

 

Катедра "Администрация,управление и политически науки"

 

 

Катедра "Компютърни науки"


 

    Катедра "Икономика"

 

 

Юридически факултет
 

Катедра "Правни науки"Катедра "Сигурност и безопасност"

Конспекти за държавен изпит за специалност "Защита на националната сигурност"

 

 

Kонспект за за държавни изпити за специалност "Защита на националната сигурност" - от ВИПУСК 2015/2016

 

 

Конспекти за специалност "Защита на националната сигурност" - Организация и управление на националната сигурност"

 

 

Конспекти за държавен изпит за специалност "ППООР"

 

 

 

Катедра "Психология"

 

 

Архитектурен факултет

 

Катедра "Архитектура и урбанистика"
 

 

Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"

 

Катедра "Изкуства"


 
Департамент "Чуждоезиково обучение".