гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Държавни изпити и дипломни работи

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и заповеди на Ректора на ВСУ "Черноризец Храбър" № 199 от 16.03.2020 г. и № 202 от 26.03.2020 г., се отлагат държавните изпити до отмяната на извънредното положение.
 
Държавните изпити ще бъдат препланирани веднага след отмяната му.
 
До обявяването на нови дати, можете да подавате заявления за допускане до държавен изпит по електронен път и да заплащате таксите за държавен изпит по банков път.


Документи за явяване на Държавен изпит / Защита на дипломна работа се подават в сектор "Дипломиране и сертифициране", както следва:

  1. Заявление за допускане до държавен изпит / Защита на дипломна работа - подава се онлайн (заявление за дипломиране) или на място в сектор "Дипломиране и сертифициране" в посочения график;
  2. Хорариумна справка - изготвя се от инспектор в сектор "Дипломиране и сертифициране" и се подписва от дипломанта;
  3. Фактура за платена такса за държавен изпит /защита на дипломна работа - представя се на място или се информира за направеното плащане на e-mail: diplomirane@vfu.bg, като се посочват трите имена, факултетен номер и за кой ДИ/ЗДР е заплатената такса;
  4. Студентите от специалностите „Право“, ЗНС и ППООР, представят заверен стаж( студентска книжка или друг документ)
  5. 2 актуални снимки – паспортен формат;
  6. Обходен лист - получава се от сектор "Дипломиране и сертифициране";
 

Работно време със студенти:

В графика за подаване и подписване на заявление, хорариумна справка и представяне на фактура за ДИ/ЗДР в сектор „Дипломиране и сертифициране” - 

От 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.

 

Извън посочения график:

От понеделник до петък - от 11:00 до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.

 

При повторно явяване на ДИ / ЗДР, студентът подава само Заявление на място или онлайн и Фактура за платена такса.

 

Графици за подаване на заявления за допускане до ДИ/ЗДР на пролетна сесия 2020 г.
 

 

 

Факултет "Международна икономика и администрация"

 

Катедра "Администрация,управление и политически науки"

 

 

Катедра "Информатика"


 

    Катедра "Икономика"

 

 

Юридически факултет
 

Катедра "Правни науки"Катедра "Сигурност и безопасност"

Конспекти за държавен изпит за специалност "Защита на националната сигурност"

 

 

Kонспект за специалност "Защита на националната сигурност" - ВИПУСК 2015/2016

 

 

Конспекти за специалност "Защита на националната сигурност" - Организация и управление на националната сигурност"

 

 

Конспекти за държавен изпит за специалност "ППООР"

 

 

 

Катедра "Психология"

 

 

Архитектурен факултет

 

Катедра "Архитектура и урбанистика"

 

Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"

 

Катедра "Изкуства"


 
Департамент "Чуждоезиково обучение".