В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Приключили процедури

Кандидат: д-р Гжегош Дроздовски

Тема: "РАЗВИТИЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ"

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 02.08.2018 г.

Дата на публикуване: 19.07.2018 г.

 

Кандидат: д-р Славомира Бялоблоцка

Тема: "СТРАТЕГИИ И МОДЕЛИ ЗА ФОРМИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ЗА ИНОВАЦИЯ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ"

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 02.08.2018 г.

Дата на публикуване: 19.07.2018 г.


 

Кандидат: д-р Агнешка Живицка

Тема: "ПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ИЗМЕРВАНИЯТА В ПОЛША ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ В ИКОНОМИКАТА ЗАДАЧИ"

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Административно право и административен процес“

Дата на защита: 27.04.2018 г.

Дата на публикуване: 10.04.2018 г.

 

Кандидат: д-р Збигнев Бялоблоцки

Тема: "АНАЛИЗ НА СТАБИЛНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВАТА В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА"

Професионално направление: 3.3 "Политически науки"

Докторска програма „ Политология“

Дата на защита: 19.04.2018 г.

Дата на публикуване: 03.04.2018 г.

 

Кандидат: д-р Константин Анатолиевич Бабенко

Тема: "ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ВЛАСТНИ ОТНОШЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА"

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Административно право и административен процес“

Дата на защита: 15.02.2018 г.

Дата на публикуване: 31.01.2018 г.

 

Кандидат: проф. д-р Валери Стоилов Стоянов

Тема: “Системен модел за изследване на психичния стрес в организационна среда: нов синтез”

Професионално направление: 3.2. „Психология“

Докторска програма „Социална, организационна и консултативна психология“

Дата на защита: 29.01.2018 г.

Дата на публикуване: 12.01.2018 г.

 

Кандидат: Дариуш Решко

Тема: „ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЕКТОРА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПОЛСКИТЕ ПРОВИНЦИИ”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 30.11.2017 г.

Дата на публикуване: 13.11.2017 г.

 

Кандидат: д-р Тадеуш Медзеловски

Тема: „ПАЦИФИЗМЪТ В ПОЛША СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА”

Професионално направление: 3.3. „Политически науки“

Докторска програма „Политология“

Дата на защита: 06.10.2017 г.

Дата на публикуване: 21.09.2017 г.

 

Кандидат: д-р Акълтай Ахмеджанович Касимов

Тема: „МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМИ НА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА”

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Наказателен процес“

Дата на защита: 06.10.2017 г.

Дата на публикуване: 21.09.2017 г.

 

Кандидат: д-р Пьотр Левандовски

Тема: „ИНТЕРНЕТ ТРАНСПОРТНИ БОРСИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР НА СТОКИ И УСЛУГИ – ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПОЛСКИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ”

Професионално направление: 3.8. „Икономика“

Докторска програма „Световно стопанство и МИО“

Дата на защита: 06.10.2017 г.

Дата на публикуване: 21.09.2017 г.

 

Кандидат: д-р Адам Джузеф Мужшински

Тема: „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПЕРМАНЕНТНО ОБУЧЕНИЕ”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 18.08.2017 г.

Дата на публикуване: 02.08.2017 г.

 

Кандидат: д-р Татяна Анатолиевна Чернявска

Тема: „Управление на самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната система на Украйна”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 17.07.2017 г.

Дата на публикуване: 30.06.2017 г.

 

Кандидат: д-р Владимир Григориевич Саенко

Тема: „ Иновативно управление на спортния бизнес в Украйна”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 17.07.2017 г.

Дата на публикуване: 30.06.2017 г.

 

Кандидат: д-р Виктория Степановна Стойка

Тема: „Антикризисно управление на банковата система на Украйна в съвременните условия”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 18.07.2017 г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 г.

 

Кандидат: д-р Артем Игоревич Степочкин

Тема: „Управление на устойчивото развитие на националните социално икономически системи”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 04.07.2017 г.

Дата на публикуване: 19.06.2017 г.

 

Кандидат: д-р Вяра Красимирова Славянска

Тема: „Управление на проектни екипи в мултипроектна среда”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма„Социално управление“

Дата на защита: 01.06.2017 г.

Дата на публикуване: 17.05.2017 г.

 
 

Кандидат: д-р Володимир Станиславович Котковский

Тема: „Управление на банките чрез кредитно-инвестиционни иновации”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма„Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 18.05.2017 г.

Дата на публикуване: 03.05.2017 г.

 
 

Кандидат: д-р Мирослав Чиенковски

Тема: „ИКОНОМИЧЕСКО-ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОЛСКИТЕ ЗДРАВНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ КУРОРТИ”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма„Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 18.05.2017 г.

Дата на публикуване: 03.05.2017 г.

 
 

Кандидат: д-р Надя Георгиева Бояджиева

Тема: „Международните отношения в периода на Студената война”

 

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Международно право и международни отношения“.

Дата на защита: 15.05.2017 г.

Дата на публикуване: 30.04.2017 г.      Кандидат: д-р Кшиштоф Чирка

Тема: „Специфика на мениджмънта на човешкия капитал при лица с увреждания в Полша – перспектива на предприятията на свободния трудов пазар”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Дата на защита: 14.10.2016 г.

Дата на публикуване: 29.09.2016 г.

 

 

Кандидат: доц. д-р Анна Александровна Князевич

Тема: „Управление на формирането и функционирането на иновационни инфраструктури на Украйна”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Дата на защита: 29.08.2016 г.

Дата на публикуване: 14.08.2016 г.

 

 

Кандидат: професор д.т.н. инж. ик. Николай Иванов Петров 
Тема: “НАДЕЖДНОСТТА КАТО ОСНОВЕН ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ ПРИ КИБЕРНЕТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление на производството (индустрия)
Дата на публикуване: 15.10.2015 г.


Дата на защита: 30.10.2015 г.
 
 

 

Кандидат: проф. д-р Красимир Иванов Ениманев
Тема: “ИНФРАСТРУКТУРНА ОСИГУРЕНОСТ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Дата на публикуване: 02.10.2014 г.


Дата на защита: 16.10.2014 г.
 
 
Кандидат: проф. Йоана Рогожинска - Митрут
Тема: “ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Дата на публикуване: 02.10.2014 г.

Дата на защита: 17.10.2014 г.
 
 
Кандидат: проф. Томаш Воловец
Тема: “СЪВРЕМЕННИ ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРОЦЕСЪТ НА ХАРМОНИЗАЦИЯ”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Дата на публикуване: 02.10.2014 г.

Дата на защита: 17.10.2014 г.