гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Процедури за доцент

Текущи процедури за доцент

  

 

 

Приключили процедури за доцент

 


Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право (Семейно право и наследствено право), обявен в ДВ брой 72/22.08.2023 г.
Кандидат: гл. ас. д-р Мария Петрова Петрова
Дата на окончателно заседание: 19.01.2024 г.
Дата на качване: 31.12.2023 г.
Председател на научното жури: проф. д-р Антон Кирилов Грозданов
Резюме
Рецензия: проф. д-р Антон Кирилов Грозданов
Рецензия: проф. д-р Силви Василев Чернев
Становище: проф. д.ю.н. Живко Иванов Драганов
Становище: проф. д-р Янка Тенева Тянкова
Становище: проф. д-р Таня Николова Йосифова
Становище: проф. д-р Мария Атанасова Вълканова
Становище: доц. д-р Красимир Любенов Димитров

 
Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за автоматизиран мониторинг и контрол в сигурността), обявен в ДВ брой 72/22.08.2023 г.
Кандидат: д-р инж. Георги Пенчев Георгиев
Дата на окончателно заседание: 12.01.2024 г.
Дата на качване: 27.12.2023 г.
Председател на научното жури: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Резюме
Рецензия: проф. д-р Иво Великов Великов
Рецензия: проф. д-р Иван Борисов Евстатиев
Становище: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Становище: доц. д-р Галина Великова Милева
Становище: доц. д-р Мария Димитрова Лечева
Становище: доц. д-р Валентина Славкова Хорозова
Становище: доц. д-р Константин Кирилов Казаков

 


Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.8 Икономика, обявен в ДВ 7/24.01.2023 г
Кандидат: д-р Офелия Иванова Кънева
Дата на окончателно заседание: 11.08.2023 г.
Дата на качване: 26.07.2023 г.
Председател на научното жури: доц. д-р Младен Димитров Тонев
Резюме
Рецензия: доц. д-р Младен Димитров Тонев
Рецензия: доц. д-р Едуард Василев Маринов
Становище: проф. д.ик.н.  Димитър Канев Канев
Становище: проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов
Становище: проф д-р Добринка Петкова Златева
Становище: проф. д-р Иван Йовчев Боевски
Становище: доц. д-р Аделина Проданова Миланова
  

 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Графичен дизайн), обявен в ДВ бр.42 от 7.06.2022г.
Кандидат:  гл.ас.  д-р Виктор Петков Петков
Дата на окончателно заседание: 24 ноември 2022г.
Дата на качване: 08 ноември 2022 г.
Председател на научното жури: доц. д-р Диана Костадинова Пенева-Сотирова
Резюме
Рецензия: проф. д.изк. Свилен Иванов Стефанов
Рецензия: проф д-р Васил Иванов Рокоманов
Становище: доц. д-р Диана Костадинова Пенева-Сотирова
Становище: доц. д.н. Атанас Димитров Тотляков
Становище: доц. д-р Красимира Борисова Друмева
Становище: доц. д-р Младен Иванов Младенов
Становище: проф. д.изк. Антоанета Ангелова Анчева

 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Пожарна безопасност и защита на населението), обявен в ДВ бр.42 от 7.06.2022г.
Кандидат: гл.ас. д-р Али Джавид Чакър
Дата на окончателно заседание: 18 ноември 2022г.
Дата на качване: 03.11.2022 г.
Председател на научното жури: доц. д-р инж. Росица Веселинова Петкова – Слипец
Резюме
Рецензия: проф. д-р инж. Георги Коев Ботев
Рецензия: доц. д-р инж. Иван Тодоров Тодоров
Становище: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Становище: доц. д-р инж. Росица Веселинова Петкова – Слипец
Становище: доц. д-р инж. Анета Йорданова Георгиева
Становище: проф д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
Становище: доц. д-р инж. Жани Димова Нейкова

 
 

 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Организация и управление извън сферата на материалното производство (Организация и технология на управлението), обявен в ДВ бр.42 от 7.06.2022г.
Кандидат: д-р Павлина Веселинова Ямукова
Дата на окончателно заседание: 10 ноември 2022г.
Дата на качване: 26.10.2022 г.
Председател на научното жури: проф. д-р Снежанка Костадинова Овчарова - Крачунова
Резюме
Рецензия: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Становище: проф. д-р Снежанка Костадинова Овчарова - Крачунова
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Силвена Денчева Йорданова
Становище: доц. д-р Таня Иванова Даскалова
Становище: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
  
 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.8 Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност), обявен в ДВ бр.42 от 7.06.2022г.
Кандидат: д-р Анелия Пенева Любенова
Дата на окончателно заседание: 11 ноември 2022г.
Дата на качване: 26.10.2022 г.
Председател на научното жури: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Резюме
Рецензия: доц. д-р Николина Невинова Грозева
Рецензия: проф д.ик.н. Никола Колев Вълчев
Становище: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Становище: доц. д-р Ива Банкова Монева
Становище: доц. д-р Павлина Петкова Димитрова
Становище: доц. д-р Анелия Кирилова Радулова
Становище: проф. д-р Михаил Дочев Михайлов
 


 

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.6. Право (Обща теория на правото)., обявен в ДВ бр.42 от 7.06.2022г.
Кандидат: гл.ас. д-р Теодора  Василева Йовчева
Дата на окончателно заседание: 20 октомври 2022г.
Дата на качване: 04.10.2022 г.
Председател на научното жури: доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева

Резюме
Рецензия: доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева
Рецензия: проф. д.ю.н. Димитър Радев Радев
Становище: проф. д.ю.н. Живко Иванов Драганов
Становище: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Становище: проф д-р Николай Станев Проданов
Становище: доц. д-р Светла Маринова Кънева
Становище: доц. д-р Елица Георгиева Вълева

 
Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 9.1. Национална сигурност (История и теория на обществената сигурност, История на политическите и правни учения и Българската народност и държавност), обявен в ДВ бр.42 от 7.06.2022г.
Кандидат: ас. д-р Йорданка Ангелова Стоянова-Тонева
Дата на окончателно заседание: 14.10.2022г.
Дата на качване: 29.09.2022 г.
Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стефан Ангелов Симеонов
 
Резюме
Рецензия: проф. д.ик.н. Стефан Ангелов Симеонов
Рецензия: проф. д-р Никола Иванов Аврейски
Становище: проф. д.ист.н. Иван Александров Билярски
Становище: проф. д-р Иво Великов Великов
Становище: проф. д-р Стефан Иванов Мичев
Становище: доц. д-р Александър Георгиев Гребенаров
Становище: доц. д-р Екатерина Димитрова Керемидарска-Иванова
Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.2 Психология (Организационна психология, експериментална психология).  , обявен в ДВ бр.97 от 13.11.2020 г

Кандидат: д-р Йоанна Михайлова Недялкова

Дата на окончателно заседание: 05.03.2021 г.
Дата на качване: 16.02.2021 г.

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева - Несторова

Резюме
Рецензия: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева - Несторова
Рецензия: проф. д.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д.н. Валери Стоилов Стоянов
Становище: проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев
Становище: проф. д.н. Иван Стоянов Александров
Становище: проф. д.н. Майяна Милчева Митевска - Енчева
Становище: доц.  д-р Петър Кирилов Нешев
  
Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.2 Психология (Патопсихология, невропсихология, диференциална психология).  , обявен в ДВ бр.97 от 13.11.2020 г

Кандидат: д-р Миглена Кръстева Кръстева-Иванова

Дата на окончателно заседание: 05.03.2021 г.
Дата на качване: 16.02.2021 г.

Председател на научното жури: доц. д-р Павлина Петкова Дамянова

Резюме
Рецензия: доц. д-р Павлина Петкова Дамянова
Рецензия: проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова
Становище: проф. д.м.н. Риналдо Савов Шишков
Становище: проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов
Становище: проф. д-р Христо Василев Кожухаров
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: доц. д-р Силвия Александрова Крушкова

 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“., обявен в ДВ, бр.23 от 14.03.2020 г.

Кандидат: д-р Жечка Великова Илиева

Дата на окончателно заседание: 04.09.2020 г.
Дата на качване: 17.08.2020 г.

Председател на научното жури: проф. д-р арх. Александър Димитров Слаев

Резюме
Рецензия: проф. д-р арх. Александър Димитров Слаев
Рецензия: проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев
Становище: доц. д-р арх. Пламен Петров Петров
Становище: проф. д-р арх. Валери Петков Иванов
Становище: проф. д-р арх. Орлин Славчев Давчев
Становище: доц. д-р арх. Евгения Димитрова Димова - Александрова
Становище: доц. д-р арх. Мария Николова Давчева  

 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, научна специалност „Хореография“, обявен в ДВ, бр.23 от 14.03.2020 г.

Кандидат: д-р Ивайло Петров Иванов

Дата на окончателно заседание: 31.08.2020 г.
Дата на качване: 14.08.2020 г.

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Петрова Кърджиева

Резюме
Рецензия: проф. д-р Даниела Кирилова Дженева
Рецензия: проф. Николай Стоянов Цветков
Становище: доц. д-р Мария Петрова Кърджиева
Становище: доц. д-р Катя Гинева Кайрякова
Становище: проф. д-р Антон Христов Андонов
Становище: доц. д-р Росица Михайлова Йорданова
Становище: доц. д-р Рослана Иванова Моравенова - Станева

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Социално управление – управление на бизнеса и публичния сектор), обявен в ДВ, бр.27 от 02.04.2019 г. 

Кандидат: д-р Анелия Венелинова Пържанова 

Дата на окончателно заседание: 20.09.2019 г.
Дата на качване: 04.09.2019 г.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова

Резюме
Рецензия: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова 
Рецензия: проф. д-р Йордан Атанасов Христосков 
Становище: проф. д-р Павел Георгиев Павлов 
Становище: проф. д-р Стела Атанасова Тодорова 
Становище: доц. д-р Камен Димитров Петров 
Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова 
Становище: доц.  д-р Александра Данкова Парашкевова 
 
 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли).  , обявен в ДВ, № 27 от 02.04.2019 г. 

Кандидат: д-р Цвета Ангелова Жекова

Дата на окончателно заседание: 20.09.2019 г.
Дата на качване: 04.09.2019 г.

Председател на научното жури: чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев

Резюме
Рецензия: чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Рецензия: проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски
Становище: проф. д-р арх. Александър Димитров Слаев
Становище: проф. д.н.арх. Борислав Янков Борисов
Становище: проф. д-р арх. Янко Цветков Александров
Становище: проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев
Становище: доц. д-р арх. Людмила Григориевна Александрова
 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли).  , обявен в ДВ, № 27 от 02.04.2019 г. 

Кандидат: д-р Пламен Петров Петров

Дата на окончателно заседание: 19.09.2019 г.
Дата на качване: 04.09.2019 г.

Председател на научното жури: чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев

Резюме
Рецензия: чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Рецензия: проф. д-р арх. Янко Цветков Александров 
Становище: проф. д-р арх. Александър Димитров Слаев
Становище: проф. д.н.арх. Борислав Янков Борисов
Становище: проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски
Становище: проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев
Становище: доц. д-р арх. Людмила Григориевна Александрова
  д-р Галина Димитрова Ковачева

Дата на окончателно заседание: 25.04.2019 г.
Дата на качване: 04.04.2019 г.

Председател на научното жури: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев

Резюме
     Рецензия: доц. д-р Валентин Стоянов Недев

Рецензия: проф. д-р Румен Петров Владимиров

Становище: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев

Становище: доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева

Становище: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева

Становище: проф. д.ю.н. Костадин Кирилов Бобев

Становище: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
 


 д-р Димитър Радев Маринов

Дата на окончателно заседание: 22.04.2019 г.
Дата на качване: 04.04.2019 г.

Председател на научното жури: проф. д-р Галина Николова Шамонина

Резюме

Рецензия: проф. д-р Кирил Йовчев Цанков

Рецензия: проф. д-р Нено Петров Неделчев

Становище: проф. д-р Галина Николова Шамонина

Становище: проф. д.ф.н. Димитър Веселинов Димитров

Становище: доц. д-р Надя Петрова Чернева

Становище: доц. д-р Милена Петрова Йорданова

     Становище: доц. д-р Васил Илиев Кондов
 


д-р Олга Бориславова Борисова

Дата на окончателно заседание: 22.04.2019 г.
Дата на качване: 04.04.2019 г.

Председател на научното жури: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова

Резюме

Рецензия: проф. д-р Александър Асенов Воденичаров

Рецензия: проф. д-р Димитър Илиев Костов

Становище: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова

Становище: доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева

Становище: доц. д-р Станислав Видев Коев

Становище: доц. д-р Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова

Становище: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева
 д-р Веселина Георгиева Спасова

Дата на окончателно заседание: 19.04.2019 г.
Дата на качване: 01.04.2019 г.
Председател на научното жури: проф. д-р Теодора Иванова Бакърджиева

Резюме
Рецензия: проф. д-р Теодора Иванова Бакърджиева
Рецензия: доц. д-р Юлиaн  Андреев Василев
Становище: доц. д-р Галина Димитрова Момчева
Становище: проф. д-р Владимир Тодоров Димитров
Становище: доц. д-р Елиза Петрова Стефанова
Становище: проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
Становище: проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов

 


д-р Даниела Костадинова

Михалева
Дата на окончателно заседание: 19.04.2019 г.
Дата на качване: 01.04.2019 г.
Председател на научното жури: доц. д-р Мария Димитрова Великова

Резюме
Рецензия: проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
Рецензия: проф. д-р Миглена Петрова Темелкова-Бакалова
Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Становище: доц. д-р Александра Данкова Парашкевова
Становище: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Становище: проф. д-р Албена Христова Вуцова
Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска

 


д-р Иванка Тодорова Банкова

Дата на окончателно заседание: 19.04.2019 г.
Дата на качване: 01.04.2019 г.

Председател на научното жури: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Резюме
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Становище: доц. д-р Светла Костадинова Михалева
Становище: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Становище: проф. д-р Димитър Панайотов Димитров
Становище: доц. д-р Екатерина Димитрова Кюскиева - Арабска

  д-р Николина Невинова Грозева
Дата на окончателно заседание: 12.04.2019 г.
Дата на качване: 25.03.2019 г.
Председател на научното жури: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Резюме
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев 
Рецензия: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Становище: доц.д-р  Младен Димитров Тонев 
Становище: доц. д-р Силвия Димитрова Костова 
Становище: доц. д-р Виржиния Живкова Иванова 
Становище: проф. д-р Румяна Лилова Найденова
Становище: доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова д-р Наташа Стефанова Бакларова
Дата на окончателно заседание: 24.11.2017 г.
Дата на качване: 25.10.2017 г.

 

Резюме

spravka.pdf

Рецензия: проф. д-р Красимира Стоянова Проданова

Рецензия: доц. д-р Петър Иванов Рашков

Становище: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев

Становище: проф. д.н. инж. Красимир Иванов Ениманев

Становище: проф. д-р Валентин Стоянов Недев

Становище: доц. д-р Цветелина Енчева Бъчварова

Становище: доц. д-р Георги Димитров Динев

 


 


д-р Галина Димитрова Ковачева
Дата на окончателно заседание: 07.12.2015 г.
Дата на качване: 20.11.2015 г.

 

Резюме

Справка

Рецензия: доц. д-р Петя Борисова Шопова

Рецензия: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев

 

д-р Ива Банкова  Монева

Дата на окончателно заседание: 12.11.2015 г.

Дата на качване: 28.10.2015 г.

 

Резюме

Справка

Рецензия: проф. д-р Михаил Дочев Михайлов

Рецензия:проф. д-р Николай Стоянов Колев

Становище:доц. д-р Антон Христов Свраков

Становище:проф. д-р Емил Спасов Панушев

Становище:доц. д-р Симеон Първанов Милев

Становище:проф. д-р Фаня Аспарухова Филипова

Становище:доц. д-р Венелин Стоянов Георгиев


 


 

д-р Ваня Господинова Христова

Дата на окончателно заседание: 16.10.2015 г.

Дата на качване: 01.10.2015 г. 

д-р Мария Петрова Кърджиева - 08.06.2015 г. 

д-р Тодор Панайотов Коларов - 24.10.2013 г. 

д-р Велислава Николаева Костова - 13.02.2013 г.


 

 

д-р Иво Николов Стамболийски - 10.01.2013 г.


 

д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова - 28.06.2012 г.


 

д-р Красимир Кръстев Иванов - 18.06.2012 г.


 

гл. ас. д-р Галина Великова Милева - 11.04.2012 г.


 

гл. ас. д-р Станислава Ивова Минева - 11.04.2012 г. 

ас. д-р Виржиния Живкова Иванова - 11.04.2012 г.


 

гл. ас. д-р Емилия Любомирова Сидерова - 12.04.2012 г.


 

 

д-р Станисалв Видев Коев - 02.04.2012 г.


 

 
 

гл.ас.д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева - 09.04.2012 г.


 

гл.ас.д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши - 09.04.2012 г.


 

д-р Антон Христов Свраков - 09.04.2012 г.


 

гл.ас. д-р Елеонора Николова Танкова - 04.04.2012 г.


 

гл.ас. д-р Капка Йорданова Манасиева - 04.04.2012 г.


 

д-р Мария Енчева Петрова - 03.04.2012 г. 

 

гл. ас. д-р Ралица Жекова Жекова - 02.04.2012 г.


 

гл. ас. д-р Диана Костадинова Пенева - Сотирова - 02.04.2012 г.

  

гл. ас. д-р Даниела Иванова Митева - 30.03.2012 г.

 
 

гл.ас. д-р Даниела Димитрова Попова - 29.03.2012 г.


ас. д-р Мaртин Светославов Джуров - 28.03.2012 г.


 

гл. ас. д-р Кремена Георгиева Андонова - 21.03.2012 г.


 

ас. д-р Александра Данкова Парашкевова - 19.03.2012 г.


 

д-р арх. Станчо Цеков Веков - 15.03.2012 г.


 

гл.ас. д-р Красимир Александров Недялков - 12.03.2012 г.


д-р инж. Милена Тенчева Петрова - 06.03.2012 г.


ас. д-р инж. Иван Желев Павлов - 06.03.2012 г.


 

асист. д-р инж. Дария Милчева Михалева - 06.03.2012 г.


 

д-р инж. Генчо Христов Паничаров - 05.03.2012 г.


 

ас.д-р инж Анета Йорданова Георгиева - 05.03.2012 г.


 

Доц. на ВСУ д-р Орлин Стефанов Радев - 13.01.2012 г.


 

д-р Калоян Кирилов Смилков - 04.11.2011 г.


 

д-р Ивайло Илиев Лазаров - 04.11.2011 г.


 

 
 

д-р Виктория Благоева Иванова - 23.09.2011 г.


 

д-р Антон Грозданов - 22.08.2011 г.


гл. ас. д-р Юлиана Младенова Матеева – 04.07.2011 г.


 

д-р арх. Росен Савов – 08.06.2011 г.


гл.ас.д-р Тодор Тодоров – 31.05.2011 г.


 

ас. д-р Пламен Цветанов Павлов


гл. ас. Даниела Иванова Карагяурова


 

д-р инж. Росица Веселинова Петкова-Слипец