гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Приключили процедури

Кандидат: РАДОСЛАВ ПЕТРОВ КЪРДЖИЕВ
Тема: „Изследване на методи и алгоритми за локализация и навигация в затворени помещения“   
Професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки”
Докторска програма: „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки”
Научен ръководител: проф. д.н. Борислав Стоянов
Дата на защита: 14.05.2024 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 29.04.2024 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Теодора Иванова Бакърджиева
Рецензия: проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
Становище: доц. д-р Веселина Георгиева Спасова
Становище: проф. д-р Мария Петкова Христова
Становище: проф. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева
 

Кандидат: МОХАМАД АЛИ ФАХРЕДИН
Тема: „Проектиране и разработка на система за управление на ТВ център за данни“  
Професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки”
Докторска програма: „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки”
Научен ръководител: проф. д-р Теодора Бакърджиева
Дата на защита: 14.05.2024 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 29.04.2024 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов       
Рецензия: проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов
Становище: проф. д-р Мария Петкова Христова
Становище: проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
Становище: проф. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева
 

Кандидат: ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ФИЛИПОВА-КАЙКАМДЖОЗОВА
Тема: „Особености на защитата на кредиторите при капиталовите търговски дружества“    
Професионално направление: 3.6 „Право”  
Докторска програма: „ Гражданско и семейно право”
Научен ръководител: проф. д.ю.н. Живко Драганов
Дата на защита: 10.05.2024 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 23.04.2024 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Антон Кирилов Грозданов
Рецензия: доц. д-р Галина Огнянова Йолова-Паскалева
Становище: проф. д-р Янка Тенева Тянкова
Становище: проф. д-р Андрияна Йовчева Андреева
Становище: проф. д-р Мария Атанасова Вълканова
 
 
Кандидат: АБДАЛА ХАДЖАЙРЕХ
Тема: „Влияние на лидерските стилове на управление върху субективното благополучие на арабските учители от основни правителствени училища в Израел“    
Професионално направление: 3.2 "Психология"
Докторска програма: „Обща психология”
Научни ръководители: проф. д.ик.н. Гошо Петков и проф. д.пс.н. Валери Стоянов
Дата на защита: 25.04.2024 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 10.04.2024 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова
Рецензия: проф. д.н. Снежана Евлогиева Илиева
Становище: доц. д-р Йоанна Михайлова Недялкова
Становище: проф. д-р Янчо Маринов Бакалов
Становище: доц. д-р Невена Цветкова Атанасова-Кръстева
 


Кандидат: АМНA AБУ РАС
Тема: „Въздействие на програмите за интервенция спрямо юноши в риск върху арабски ученици от основното и средно училище на Израел“    
Професионално направление: 3.2 "Психология"
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научни ръководители: проф. д.п.н. Румен Стаматов и доц. д-р Ивайло Лазаров
Дата на защита: 25.04.2024 г. от 13:00 ч.
Дата на публикуване: 10.04.2024 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева - Иванова
Становище: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
Становище: проф. д.н. Красимира Петрова Колева – Минева
 


Кандидат: МАГИДА АБУ АЯШ МУРАД
Тема: „Влияние на поредността на раждането на арабските деца в Израел върху тяхното личностно развитие“    
Професионално направление: 3.2 "Психология"
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научeн ръководител: проф. д.п.н. Румен Стаматов
Дата на защита: 25.04.2024 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 10.04.2024 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева - Иванова
Рецензия: проф. д.н. Веселин Костов Василев
Становище: доц. д-р Йоанна Михайлова Недялкова
Становище: проф. д.н. Майяна Милчева Митевска - Енчева
Становище: доц. д.н. Стоил Любенов Мавродиев
 

Кандидат: РАДКА СТЕФКОВА КАЛЧЕВА
Тема: „Модел за приложение на изкуствен интелект в GLAM сектора“    
Професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки”
Докторска програма: „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки”
Научни ръководители: доц. д-р Капка Манасиева и проф. д-р Росица Спасова Кузманова-Маринова
Дата на защита: 29.03.2024 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 14.03.2024 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Веселина Георгиева Спасова
Рецензия: доц. д-р Милена Петрова Добрева
Становище: проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов
Становище: проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
Становище: проф. д-р Евгения Петрова Ковачева
 


Кандидат: РУМЯНА ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА
Тема: „Компетентностен профил на учителя-мениджър в образователната институция“   
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научен ръководител: проф. д-р Велислава Николаева
Дата на защита: 27.03.2024 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 12.03.2024 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д.н. Севдалина Илиева Димитрова
Становище: проф. д-р Снежанка  Костадинова Овчарова-Крачунова
Становище: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Становище: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова
 


Кандидат: ДИНА КАЙЪРБЕКОВНА ЖУМАЖАНОВА
Тема: „Финансиране на системата за здравеопазване: международният опит“    
Професионално направление: 3.8 „Икономика“
Докторска програма: „Политическа икономия”
Научен ръководител: доц. д-р Николина Грозева
Дата на защита: 15.03.2024 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 28.02.2024 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д-р Добринка Петкова Златева
Становище: доц. д-р Младен Димитров Тонев
Становище: доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова
Становище: доц. д-р Павлина Петкова Димитрова

 

Кандидат: АНТОНИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
Тема: „Оптимизация на управлението на бизнес процеси чрез използване на социално-мрежови анализи“    
Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма: „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки”
Научен ръководител: доц. д-р Галина Момчева
Дата на защита: 14.03.2024 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 28.02.2024 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Теодора Иванова Бакърджиева
Рецензия: проф. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева
Становище: проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов
Становище: проф. д-р Мария Петкова Христова
Становище: проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
 


Кандидат: АЛБЕНА ЛЮБОСЛАВОВА ЦОНЕВА
Тема: „Модел за оценка на риска за киберсигурността във веригите за доставки в автомобилната индустрия“   
Професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки”
Докторска програма: „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки”
Научен ръководител: проф. д.н. Борислав Стоянов
Дата на защита: 23.02.2024 г. от 15:00 ч.
Дата на публикуване: 09.02.2024 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Теодора Иванова Бакърджиева
Рецензия: проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
Становище: доц. д-р Веселина Георгиева Спасова
Становище: проф. д-р Силвия Стоянова Парушева
Становище: доц. д-р Христо Иванов Параскевов
 

Кандидат: ИВАН КРАСИМИРОВ ЕНИМАНЕВ
Тема: „Модулни елементи за енергоефективни агроиндустриални сгради“    
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: „Строителни материали, изделия и технологии за производството им”
Научен ръководител: доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец
Дата на защита: 16.02.2024 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 01.02.2024 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р инж. Дария Милчева Михалева
Рецензия: проф. д-р инж. Марина Дончева Трайкова
Становище: доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров
Становище: проф. д-р инж. Лена Анастасова Михова
Становище: доц. д-р инж. Лъчезар Спасов Хрисчев

Кандидат: ЙОЗНУР СЕВМЕ
Тема: „ Анализ на безопасните условия на мерките за енергийна ефективност в университети“    
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”
Научен ръководител: доц. д-р инж. Милена Кичекова
Дата на защита: 14.02.2024 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 31.01.2024 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Рецензия: проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
Становище: доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова
Становище: проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Становище: проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов

 


Кандидат: ЗИАД АЛИ ХЮСЕИН АБУ-ХАМЕД
Тема: „Влиянието на социалния капитал върху успеваемостта на учениците от средните училища в Западния бряг“    
Професионално направление: 3.8 „Икономика“
Докторска програма: „Политическа икономия”
Научен ръководител: доц. д-р Младен Тонев
Дата на защита: 06.02.2024 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 23.01.2024 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: доц. д-р Христо Делчев Мавров
Становище: доц. д-р Николина Невинова Грозева
Становище: проф. д-р Стела Атанасова Тодорова
Становище: доц. д-р Иван Руменов Бянов
Кандидат: САДХАНА ГХАНАИМ
Тема: „Поколенчески конфликт и оценка на рискованото поведение между родители и деца в съвременни арабско-израелски семейства“    
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „
Педагогическа и възрастова психология
Научни ръководители: доц. д-р Петър Нешев и доц. д-р Йоанна Недялкова
Дата на защита: 26.01.2024 г. от 15:00 ч.
Дата на публикуване: 11.01.2024 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Рецензия: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска
Становище: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева - Иванова

Становище проф.д.пс.н. Красимира Петрова Колева-Минева
Становище: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова

 


Кандидат: ХАЛЕД САЛМАН
Тема: „Влияние на разкриването на сексуалното насилие върху психичното здраве на жертвата“    
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Обща психология”

Научни ръководители: доц. д-р Красимир Иванов и доц. д-р Петър Нешев
Дата на защита: 26.01.2024 г. от 13:30 ч.
Дата на публикуване: 11.01.2024 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Йоанна Михайлова Недялкова
Рецензия: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска
Становище: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева - Иванова
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова

 Кандидат: НУР ЗАКИ САЛАЙМЕ
Тема: „Влияние на родителската включеност върху Аз-образа на ученици в арабското общество“    
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Обща психология”

Научен ръководител: доц. д-р Петър Нешев 
Дата на защита: 26.01.2024 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 11.01.2024 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Рецензия: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
Становище: доц. д-р Йоанна Михайлова Недялкова
Становище: проф. д-р Красимира Александрова Йонкова
Становище: проф.д.пс.н. Красимира Петрова Колева-Минева

 Кандидат: АРИ КЕГЕН
Тема: „Изменения в употребата на реторика от американските президенти през 20-и и 21-и век и ефектът от измененията върху мисловните процеси“    
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Обща психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Людмил Георгиев и доц. д-р Ивайло Лазаров
Дата на защита: 26.01.2024 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 11.01.2024 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Мария Енчева Петрова
Рецензия: проф.д.пс.н. Красимира Петрова Колева-Минева
Становище: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Становище: проф. д-р Красимира Александрова Йонкова
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски

 


Кандидат: РУСЛАН АМАНБОЛОВИЧ УРАЗАЛИН
Тема: „Теоретико-методологически аспекти на съотношението между международното и националното право на основа анализ на чуждестранния и националния опит“    
Професионално направление: 3.6 „Право”
Докторска програма: „Международно право и международни отношения”
Научен ръководител: проф. д-р Емил Константинов
Дата на защита: 19.01.2024 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 03.01.2024 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Рецензия: проф. д-р Ирена Цонева Илиева
Становище: доц. д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова
Становище: доц. д-р Кремена Божидарова Раянова
Становище: доц. д-р Ваня Христова Стаматова
 
 


Кандидат: АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ВОЛГУШЕВ
Тема: „ Когнитивни деформации в условията на пандемия COVID-19“    
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Обща психология”
Научен ръководител: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов  
Дата на защита: 12.12.2023 г. от 14:30 ч.
Дата на публикуване: 27.11.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Миглена Кръстева-Иванова
Рецензия: доц. д-р Павлина Петкова Дамянова
Становище: проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов
Становище: проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
 

Кандидат: ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ВИДЕВА
Тема: „Оценка на риска от жертвено поведение при домашно и полово основано насилие, подходи за психологично консултиране и социални интервенции“    
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Обща психология”
Научен ръководител: доц. д-р Миглена Кръстева-Иванова
Дата на защита: 12.12.2023 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 27.11.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов  
Рецензия: доц. д-р Павлина Петкова Дамянова
Становище: проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов
Становище: проф. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
 
 

Кандидат: ХИМАТ ХАДЖ ЯХА ИРАГИ
Тема: „ Влияние на медиаторния подход върху формиране на умения за писане на деца от детска градина“    
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научен ръководител: доц. д-р Даниела Карагяурова
Дата на защита: 12.12.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 27.11.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева - Иванова
Рецензия: проф. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова
Становище: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Становище: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
Становище: проф. д.пс.н. Красимира Петрова Колева-Минева
 

Кандидат: ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
Тема: „Социална политика и образователни практики за хората със специални образователни потребности “   
Професионално направление: 3.3. „Политически науки“
Докторска програма: „ Политология”
Научни ръководители: проф. д-р Теодора Бакърджиева, доц. д-р Калоян Смилков
Дата на защита: 04.12.2023 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 20.11.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.п.н. Mинчо Христов Куминев
Рецензия: проф. д-р Величка Иванова Милина
Становище: проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев
Становище: доц. д-р Блага Иванова Благоева
Становище: проф. д-р Борис Филипов Манов


 

Кандидат: АЙЯ ЕЛНАШЕФ
Тема: „Интегриране на изкуствата в преподаването и тяхното влияние върху мотивацията и успеха на учениците" 
Професионално направление: 3.2. „Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Галя Герчева и доц. д-р Ваня Христова
Дата на защита: 30.11.2023 г. от 1 4:30 ч. 
Дата на публикуване: 15.11.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Йоанна Михайлова Недялкова
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева - Иванова 
Становище: проф. д-р Павлина Иванова Лазарова
Становище: проф. д.пс.н. Красимира Петкова Колева-Минева
 
 


Кандидат: ИРИТ БЕРКОВИЦ
Тема: „Връзката между физическото развитие и академичните постижения на учащите (Назарет като казус)”     
Професионално направление: 3.2. „Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научни ръководители: доц. д-р Петър Нешев и доц. д-р Красимир Иванов
Дата на защита: 30.11.2023 г. от 11:30 ч.  
Дата на публикуване: 15.11.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов
Рецензия: проф. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова
Становище: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева - Иванова 
Становище: проф. д.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска

 

Кандидат: МАЛКА МИЛЕР
Тема: „Психодраматичният терапевтичен ефект на добрите деяния по време на Пасха“   
Професионално направление: 3.2. „Психология“
Докторска програма: „Обща психология”
Научни ръководители: доц. д-р Павлина Дамянова и доц. д-р Ивайло Лазаров
Дата на защита: 30.11.2023 г. от 10:00 ч.  
Дата на публикуване: 15.11.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска
Становище: проф. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова

 

Кандидат: ДАНИЕЛ МИЛЕНОВ ИЛИЕВ
Тема: „Престъпно управление на МПС в хипотезите на чл. 343в от Наказателния кодекс“    
Професионално направление: 3.6 „Право”
Докторска програма: „Наказателно право”
Научен ръководител: проф. д.ю.н. Лазар Груев
Дата на защита: 28.11.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 14.11.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Рецензия: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
Становище: доц. д-р Галина Димитрова Ковачева
Становище: доц. д-р Надежда Йорданова Кръстева
Становище: доц. д-р Живко Ангелов Велчев

 Кандидат: ОФЕР ПЕРЕЦ
Тема: „Отговорността на корпоративните служители за престъпления“    
Професионално направление: 3.6 „Право”
Докторска програма: „Наказателно право”
Научни ръководители: доц. д-р Юлиана Матеева и доц. д-р Галина Ковачева
Дата на защита: 28.11.2023 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 14.11.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Лазар Георгиев Груев
Рецензия: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
Становище: проф. д-р Антон Кирилов Грозданов
Становище: доц. д-р Надежда Йорданова Кръстева
Становище: доц. д-р Живко Ангелов Велчев
 
 


Кандидат: ЯВОР МАРИНОВ ЯНКОВ
Тема: „ Социално-политически идеи на аграризма в българската модерност“    
Професионално направление: 3.3. „Политически науки“
Докторска програма: „ Политология”
Научен ръководител: доц. д-р Калоян Смилков
Дата на защита: 27.11.2023 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 13.11.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Николай Атанасов Попов
Рецензия: проф. д.п.н. Карим Фахир Наама
Становище: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище: доц. д-р Антонина Иванова Хабова
Становище: проф. д.н. Иван Еленков Еленков
Кандидат: ГУЛНУР РАПИЛБЕККЪЗЪ ТУРГЪНБЕК
Тема: „Основание и диференциация на отговорността на съучастниците според наказателното право на Република Казахстан и Република България. Сравнителноправен анализ“    
Професионално направление: 3.6 „Право”
Докторска програма: „Наказателно право”
Научни ръководители: доц. д-р Юлиана Матеева и доц. д-р Зауре Абдукаримова
Дата на защита: 10.11.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 25.10.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Лазар Георгиев Груев
Рецензия: проф. д-р Румен Петров Владимиров
Становище: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Становище: проф. д-р Гергана Маринова Маринова
Становище: проф. д-р Николета Кирилова Кузманова


 
Кандидат: ЕЛДАР АБДИЖАПАРОВИЧ ЖУМАН
Тема: „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на предприятията от строителната индустрия в Република Казахстан“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „Икономика и управление (индустрия)”
Научен ръководител: проф. д-р Павел Павлов
Дата на защита: 10.11.2023 г. от 14:30 ч.
Дата на публикуване: 25.10.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Рецензия: проф. д-р Цветан Георгиев Цветков
Становище: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Становище: проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева
Становище: доц. д-р Хасан Азис Исмаил
 
 

Кандидат: МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
Тема: „Изследване условията за безопасност при строителството на пътища във високопланински райони“    
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”
Научeн ръководител: доц. д-р Анета Георгиева
Дата на защита: 27.10.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 11.10.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р инж. Дария Милчева Михалева
Рецензия: проф. д-р инж. Лена Анастасова Михова
Становище: проф. д.н. инж. Красимир Иванов Ениманев
Становище: проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
Становище: проф. д-р инж. Росица Тодорова Величкова
 
Кандидат: ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦАНКОВ
Тема: „Инструменти за управление на административни конфликти при предоставяне на публични услуги“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научeн ръководител: доц. д-р Иванка Банкова
Дата на защита: 29.08.2023 г. от 10:30 ч.
Дата на публикуване: 10.08.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Рецензия: доц. д-р Миглена Димитрова Ангелова
Становище: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Становище: проф. д-р Иван Тенев Димитров
Становище: доц. д-р Силвена Денчева Йорданова
 


Кандидат: РАДОСТИНА ПАНАЙОТОВА ПЕТРОВА
Тема: „Въвеждане на модел за управление на социални услуги чрез мобилни екипи за хора в риск“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научeн ръководител: доц. д-р Мария Великова
Дата на защита: 27.07.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 10.07.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Рецензия: проф. д-р Цвета Йорданова Зафирова
Становище: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова
Становище: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Становище: проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
 

Кандидат: МИХАЛ САПФИР
Тема: „Ефектите от реформата „Нов хоризонт“ върху професионалното съзнание на детските учители в Израел“    
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научни ръководители: проф. д.п.н. Николай Колишев и доц. д-р Йоанна Недялкова
Дата на защита: 19.07.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 04.07.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.н. Галя Тодорова Герчева - Несторова
Рецензия: проф. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова
Становище: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Становище проф. д.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
Становище: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
 
Кандидат: БОЖИДАРКА ДИНЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
Тема: „ Изследване на просоциалното мислене и поведение при 5-8 годишни деца“    
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научeн ръководител: проф. д.п.н. Румен Стаматов
Дата на защита: 19.07.2023 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 04.07.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Йоанна Михайлова Недялкова
Рецензия: доц. д.н. Стоил Любенов Мавродиев
Становище: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: проф. д.н. Красимира Петрова Колева – Минева


Кандидат: ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ КЕРАНОВ
Тема: „Демократизацията на политическите системи в Африка“    
Професионално направление: 3.3. „Политически науки“
Докторска програма: „Политология”
Научен ръководител: доц. д-р Калоян Смилков
Дата на защита: 19.06.2023 г. от 13:30 ч.
Дата на публикуване: 02.06.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков
Рецензия: проф. д.п.н. Карим Фахир Наама
Становище: проф. д-р Борис Филипов Манов
Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина
Становище: проф. д-р Филип Иванов Узунов
 


Кандидат: ЯСИН АБУ ИЕД
Тема: „Апелация на решенията на спортния арбитражен съд“    
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Международно право и международни отношения”
Научен ръководител: проф. д-р Емил Константинов
Дата на защита: 15.06.2023 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 31.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова
Рецензия: проф. д-р Ирена Цонева Илиева
Становище: проф. д-р Олга Бориславова Борисова
Становище: проф. д-р Габриела Белова Белова-Ганева
Становище: доц. д-р Боян Тодоров Георгиев
 


Кандидат: АЙЖАН БАУБЕРИКОВНА БАУБЕРИКОВА
Тема: „Личността на терориста и превенция на тероризма в местата за лишаване от свобода“    
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Криминология”
Научни ръководители: доц. д-р Галина Ковачева и доц. Зауре Абдукаримова
Дата на защита: 08.06.2023 г. от 10:30 ч.
Дата на публикуване: 22.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Рецензия: проф. д.ю.н. Юлия Дончева Бояджиева
Становище: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Становище: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
Становище: доц. д-р Светла Маргаритова Маргаритова-Вучкова
 


Кандидат: МАКПАЛ БАХИТЖАНКИЗИ КАЙНАЗАРОВА
Тема: „Превенция на престъпността, свързана с домашно насилие спрямо жени в Република Казахстан“    
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Криминология”
Научeн ръководител: доц. д-р Валентин Недев
Дата на защита: 08.06.2023 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 22.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Галина Димитрова Ковачева
Рецензия: проф. д.ю.н. Юлия Дончева Бояджиева
Становище: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Становище: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
Становище: доц. д-р Светла Маргаритова Маргаритова-Вучкова
 


Кандидат: ХАНИ ДЖИЙН МОБАЙЕД
Тема: „Инструменти за въздействие върху социалния статус на населението в Република Ливан“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научeн ръководител: доц. д-р Кремена Андонова
Дата на защита: 07.06.2023 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 19.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Рецензия: доц. д-р Силвена Денчева Йорданова
Становище: проф. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова
Становище: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище: доц. д-р Хасан Азис Исмаил
 
 
Кандидат: ВАЛДЕМАР ВЛОХ
Тема: „Управление на предприемачеството в сектора на малкия и средния бизнес: стратегически аспект“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научeн ръководител: доц. д-р Теменужка Каролова Хроми-Жигалова
Дата на защита: 07.06.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 19.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Становище: доц. д-р Силвена Денчева Йорданова
Становище: доц. д-р Хасан Азис Исмаил
 

Кандидат: ФАРА КАСЕМ НАСЕР
Тема: „Влияние на обучението и развитието на кариерата за успешно управление на банковия сектор в Ливан“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „Икономика и управление (индустрия)”
Научeн ръководител: проф. д-р Снежанка Овчарова
Дата на защита: 06.06.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 19.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Рецензия: доц. д-р Миглена Димитрова Ангелова
Становище: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Становище: проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева
Становище: доц. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева
 

Кандидат: АЛИ ИБРАХИМ ХАМДУН
Тема: „ Модел на ефективното лидерство на мениджмънта в развитието на висшето образование“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научeн ръководител: проф. д-р Миглена Темелкова
Дата на защита: 06.06.2023 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 19.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Рецензия: доц. д-р Гергана Славчева Димчева
Становище: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Становище: проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева
Становище: проф. д-р Иван Тенев ДимитровКандидат: РАДКА ГЕОРГИЕВА ТРАЯНОВА
Тема: „ Административен реинженеринг в териториалните звена за държавен здравен контрол и промоция на здраве“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научeн ръководител: доц. д-р Светла Михалева
Дата на защита: 19.05.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 04.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Велислава Николаева Костова
Рецензия: проф. д-р Ивайло Цветанов Стоянов
Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Становище: проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина
 


Кандидат: АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ БАХНЕВ
Тема: „Формиране на идентичността в изследването на нациите“    
Професионално направление: 3.3 "Политически науки“
Докторска програма: „Политология”
Научен ръководител: доц. д-р Калоян Смилков
Дата на защита: 17.05.2023 г. от 13:00 ч.
Дата на публикуване: 02.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.п.н. Минчо Христов Куминев
Рецензия: проф. д-р Филип Иванов Узунов
Становище: проф. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова
Становище: доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска
Становище: доц. д-р Блага Иванова Благоева

Кандидат: ЗОРНИЦА ВАЛЕНТИНОВА МАРКОВА
Тема: „Емоционална интелигентност и мотивацията за учене като детерминанти за избор на професия“    
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Галя Герчева и доц. д-р Ваня Христова
Дата на защита: 16.05.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 28.04.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Йоанна Михайлова Недялкова
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Становище: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
Становище: проф. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова

Кандидат: СЕРИК АЙТБЕКОВИЧ УМБЕТБАЕВ
Тема: „Криминологична характеристика на екстремизма и проблеми на борбата с него“    
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „ Криминология”
Научни ръководители: доц. д-р Галина Ковачева и доц. Зауреш Абдукаримова
Дата на защита: 25.04.2023 г. от 10:30 ч.
Дата на публикуване: 07.04.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.н. Йонко Димитров Кунчев
Рецензия: проф. д.н. Юлия Дончева Бояджиева
Становище: проф. д.н. Лазар Георгиев Груев
Становище: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
Становище: доц. д-р Светла Маргаритова Маргаритова-Вучкова
 
 
Кандидат: АЙНУР ДЖАХИЯЕВНА НАРЪМБАЕВА
Тема: „Административноправен режим на миграцията в Република Казахстан“    
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Административно право и административен процес”
Научeн ръководител: проф. д-р Христина Балабанова
Дата на защита: 12.04.2023 г. от 10:00 ч.  
Дата на публикуване: 28.03.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Рецензия: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева
Становище: проф. д-р Надежда Гецова Йонкова
Становище: проф. д.н. Мариела Светославова Янева-Деливерска
Становище: доц. д-р Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова

 

 
Кандидат: ЛИДИЯ БАШИРОВНА БОГАТИРЕВА
Тема: „Организация на здравната система: проблеми на правната уредба в контекста на пандемия от инфекциозни заболявания“    
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Административно право и административен процес”
Научeн ръководител: проф. д-р Христина Балабанова
Дата на защита: 12.04.2023 г. от 12:00 ч.
Дата на публикуване: 28.03.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Рецензия: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева
Становище: проф. д-р Надежда Гецова Йонкова
Становище: проф. д.н. Мариела Светославова Янева-Деливерска
Становище: доц. д-р Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова
 

Кандидат: ИНДИРА САМИДИНОВНА ИЛИЯСОВА
Тема: „Конституционноправен статус и свободи на предприемаческата дейност в Република Казахстан“    
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „ Конституционно право”
Научeн ръководител: доц. д-р Емилия Сидерова
Дата на защита: 30.03.2023 г. от 10:00 ч.  
Дата на публикуване: 15.03.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова
Рецензия: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева
Становище: проф. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова
Становище: проф. д.н. Мариела Светославова Янева-Деливерска
Становище: доц. д-р Боян Тодоров Георгиев
 
Кандидат: АКМАРАЛ МУКАТАЕВНА СУЙМЕНБАЕВА
Тема: „Конституционноправно регулиране на пенсионната система в Република Казахстан“   
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „ Конституционно право”
Научни  ръководители: доц. д-р Емилия Сидерова и доц. д-р Андрияна Андреева
Дата на защита: 30.03.2023 г. от 12:00 ч.  
Дата на публикуване: 15.03.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова
Рецензия: доц. д-р Галина Огнянова Йолова
Становище: проф. д-р Надежда Гецова Йонкова
Становище: доц. д-р Константин Василев Пехливанов
Становище: проф. д-р Мария Гавраилова Славова
 

Кандидат: ШУЛАМИТ БАХАР
Тема: „ Психосоциална интеграция на имигранти чрез култивиране на езикови умения“    
Професионално направление: 3.2 "Психология"
Докторска програма: „Обща психология”
Научни ръководители: доц. д-р Ивайло Лазаров и проф. д.пс.н. Людмил Георгиев
Дата на защита: 27.03.2023 г. от 11:30 ч.  
Дата на публикуване: 08.03.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Мария Енчева Петрова
Рецензия: проф. д.н. Майяна Милчева Митевска - Енчева
Становище: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Становище: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
Становище: проф. д.н. Красимира Петрова Колева – Минева
 


Кандидат: СТАНИМИР ВЛАДИМИРОВ ВЕЛИЧКОВ
Тема: „Реконструкция и модернизация на велоалеи и веломаршрути в градска среда“    
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: „Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство”
Научни ръководители: чл.кор.проф. д.а.н. Атанас Ковачев и доц. д-р Станчо Веков
Дата на защита: 20.03.2023 г. от 14:30 ч.
Дата на публикуване: 01.03.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р арх. Пламен Петров Петров
Рецензия: проф. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев
Становище: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище: проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски
Становище: доц. д-р арх. Стела Борисова Ташева
 

Кандидат: СВЕТЛАНА АСИЛГИРЕЕВНА БАЛПЕИСОВА
Тема: „Медиацията като инструмент на възстановителното правосъдие в Евразийския икономически съюз (ЕИС)“    
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Наказателно право”
Научен ръководител: проф. д.ю.н. Лазар Груев
Дата на защита: 23.02.2023 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 07.02.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Рецензия: проф. д.ю.н. Борис Владимиров Велчев
Становище: доц. д-р Галина Димитрова Ковачева
Становище: проф. д-р Пламен Александров Панайотов
Становище: проф. д-р Гергана Маринова Маринова

Кандидат: ПЕТЕР ГЕЛНЕР
Тема: „Футболното хулиганство – наказателноправни, процесуални и криминологични аспекти“    
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Наказателно право”
Научен ръководител: проф. д.ю.н. Лазар Груев
Дата на защита: 23.02.2023 г. от 10:30 ч.
Дата на публикуване: 07.02.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Рецензия: проф. д-р Пламен Александров Панайотов
Становище: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Становище: проф. д.ю.н. Борис Владимиров Велчев
Становище: проф. д-р Гергана Маринова Маринова
 

Кандидат: ПЕТЯ РАЙЧЕВА ОДЖАКОВА
Тема: „Деца, жертви на престъпления – способи за защита в наказателното производство (процесуални и криминалистични аспекти)“ 
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Криминалистика”
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Недев
Дата на защита: 21.02.2023 г. от 10:30 ч.  
Дата на публикуване: 06.02.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Рецензия: проф. д-р Евгения Николова Коцева-Владимирова
Становище: доц. д-р Галина Димитрова Ковачева
Становище: доц. д-р Здравка Владимирова Кръстева
Становище: доц. д-р Иван Петров Видолов

Кандидат: ПРАВДА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
Тема: „Криминалистически методи за идентификация на човек“  
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Криминалистика”
Научен ръководител: проф. д.ю.н. Йонко Кунчев
Дата на защита: 21.02.2023 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 06.02.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Галина Димитрова Ковачева
Рецензия: проф. д-р Евгения Николова Коцева-Владимирова
Становище: проф. д.ю.н. Лазар Георгиев Груев
Становище: доц. д-р Здравка Владимирова Кръстева
Становище: доц. д-р Иван Петров Видолов
 

Кандидат: ЖАНЕТА ИВАНОВА ЖЕКОВА
Тема: „Субективни права, сродни на авторското право“  
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Гражданско и семейно право”
Научен ръководител: проф. д.ю.н. Живко Иванов Драганов
Дата на защита: 21.02.2023 г. от 15:30 ч.
Дата на публикуване: 03.02.2023 г.
Автореферат
Рецензия: чл. кор. проф. д.ю.н. Иван Русчев Русчев
Рецензия: доц. д-р Росен Андреев Карадимов
Становище: проф. д.ю.н. Живко Иванов Драганов
Становище: проф. д-р Симеон Владимиров Тасев
Становище: доц. д-р Дияна Маринова Маринова
 
 

Кандидат: АМИР КАХАНИ
Тема: „Нова парадигма за продаване на стойност от В2В компании“  
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: „ Икономика и управление (индустрия)”
Научни ръководители: доц. д-р Александра Парашкевова и проф. д-р Тилчо Иванов
Дата на защита: 17.02.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 01.02.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска
Становище: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
 

Кандидат: ЛОРА СТОЯНОВА ПЕЙЧЕВА
Тема: „ Сливания и поглъщания във фирмената практика – австрийският опит“  
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения”
Научен ръководител: доц. д-р Виржиния Иванова
Дата на защита: 27.01.2023 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 12.01.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д-р Искра Богданова Христова-Балканска
Становище: доц. д-р Едуард Василев Маринов
Становище: доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова
Становище: доц. д-р Михаил Симеонов Чиприянов
 

Кандидат: ЯКОБ РУБ
Тема: „Икономически аспекти на намаляване на щетите от вирус COVID-19. Футуристичен хибриден икономически подход: на примера на Израел (Economic aspects for reducing the damages of COVID-19 virus. A futuristic hybrid economic approach: the case of Israel)“  
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения”
Научен ръководител: проф. д-р Емил Панушев
Дата на защита: 27.01.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 12.01.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Николина Невинова Грозева
Рецензия: проф. д-р Искра Богданова Христова-Балканска
Становище: доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Становище: проф. д-р Добринка Петкова Златева
Становище: доц. д-р Едуард Василев Маринов

 
 
Кандидат: ДИМИТЪР ГАНЧЕВ МИТЕВ
Тема: „Коучингът като съвременен инструмент в организационната психология“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Обща психология”
Научни ръководители: доц. д-р Петър Нешев и доц. д-р Бойчо Бойчев
Дата на защита: 21.11.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 04.11.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Йоанна Михайлова Недялкова
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска - Енчева
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 
Кандидат: ИРИС ШАВИТ
Тема: „Субективни фактори на влияние върху ученици с ниски постижения по математика в израелските училища“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научен ръководител: проф. д.п.н. Николай Колишев
Дата на защита: 21.11.2022 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 04.11.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева  
Рецензия: доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова
Становище: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Становище: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска - Енчева
 

Кандидат: ДИМИТРИНА ЙОРДАНОВА КАЛОЯНОВА
Тема: „Влияние на семейната среда за емоционалното развитие на лица с интелектуални затруднения
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научен ръководител: проф. д.пс.н. Иван Александров
Дата на защита: 21.11.2022 г. от 13:00 ч.
Дата на публикуване: 04.11.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева - Иванова
Рецензия: проф. д.н. Красимира Петрова Колева – Минева
Становище: проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: проф. д-р Велислава Атанасова ЧавдароваКандидат: ХАСАН ОНУР ДЕМИР
Тема: „Политиките за сигурност на Балканите след Студената война“
Професионално направление: 3.3. „Политически науки“
Докторска програма: „Политология”
Научен ръководител: доц. д-р Калоян Смилков
Дата на защита: 30.09.2022 г. от 15:00 ч.
Дата на публикуване: 12.09.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков
Рецензия: проф. д.п.н. Минчо Христов Куминев
Становище: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Становище: доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска
Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина
 

Кандидат: АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНГОР
Тема: „ Механизми за развитието на хотелиерската индустрия в Украйна“
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения”
Научен ръководител: доц. д-р Младен Тонев
Дата на защита: 16.09.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 30.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д-р Стела Атанасова Тодорова
Становище: доц. д-р Христо Делчев Мавров
Становище: доц. д-р Иван Руменов Бянов
Становище: проф. д-р Марин Найденов Нешков
 


Кандидат: РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕХЛИВАНОВ
Тема: „Управление на прехода от линейна към кръгова икономика (териториален контекст)“
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Анна Недялкова
Дата на защита: 09.09.2022 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 19.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д.ик.н. Пенчо Стоянов Пенчев
Становище: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Становище: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Становище: проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
 


Кандидат: ДРАГОМИР СЪБЕВ ЙОСИФОВ
Тема: „Архитектура на Великотърновски градски и извънградски манастири (1185-1396 г.)“
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: „Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли”
Научни ръководители: чл. кор. проф. д.а.н. Атанас Ковачев и доц. д-р Красимира Вачева
Дата на защита: 09.09.2022 г. от 15:00 ч.
Дата на публикуване: 19.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р арх. Жечка Великова Илиева
Рецензия: доц. д-р арх. Мария Николова Давчева
Становище: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище: проф. д-р арх. Орлин Славчев Давчев
Становище: доц. д-р арх. Стела Борисова Ташева
 

Кандидат: ГРЕТА ТИХОМИРОВА ОВЧАРОВА
Тема: „Интеграция на застрахователни и банкови посредници – международни аспекти“
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения”
Научен ръководител: доц. д-р Виржиния Иванова
Дата на защита: 02.09.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 12.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д-р Добринка Петкова Златева
Становище: доц. д-р Николина Невинова Грозева
Становище: проф. д-р Искра Богданова Христова-Балканска
Становище: доц. д-р Едуард Василев Маринов
 


Кандидат: САМИ ДЖОРДЖ ЕЛ НАДАФ
Тема: „ Корпоративна култура и социална отговорност на бизнеса в хранителната индустрия на Ливан “
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Икономика и управление (индустрия)”
Научен ръководител: проф. д-р Снежанка Овчарова
Дата на защита: 01.09.2022 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 12.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Рецензия: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова
Становище: доц. д-р Даниела Димитрова Попова
Становище: проф. д-р Иван Тенев Димитров
Становище: доц. д-р Галина Руменова Петрова

Кандидат: ГАБРЕИЛ ГАВРЕАЛОВ
Тема: „Социално-психологически аспекти на светската интеграция на младежи, отпадащи от еврейската ултраортодоксална образователна система“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Обща психология”
Научни ръководители: доц. д-р Петър Нешев и доц. д-р Ивайло Лазаров
Дата на защита: 18.07.2022 г. от 13:30 ч.
Дата на публикуване: 04.07.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Рецензия: проф. д.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Йоанна Михайлова Недялкова
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: проф. д.н. Майяна Милчева Митевска - Енчева
 

Кандидат: ИРИНА КУРАШ
Тема: „Психически детерминанти на депресивността при подрастващи“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Галя Герчева и доц. д-р Ваня Христова
Дата на защита: 18.07.2022 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 04.07.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Рецензия: проф. д.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Йоанна Михайлова Недялкова
Становище: проф. д.н. Красимира Петрова Колева - Минева
Становище: доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова

 

Кандидат: ШАРИФ КИЛИ САЙДА
Тема: „Възприемане на заболяванията и избора на края на живота на възрастните хора в общността“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научен ръководител: доц. д-р Бистра Ценова
Дата на защита: 18.07.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 04.07.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева - Иванова
Становище: проф. д.н. Красимира Петрова Колева - Минева
Становище: доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев
 

Кандидат: ЕСТЕР БЕХОР
Тема: „Влияние на родителските стилове върху интеграцията на юноши в училищна среда“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научни ръководители: доц. д-р Даниела Карагяурова и доц. д-р Мария Петрова
Дата на защита: 14.07.2022 г. от 12:00 ч.
Дата на публикуване: 30.06.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Рецензия: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
Становище: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева - Иванова
Становище: проф. д.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
Становище: доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова

 


Кандидат: СУЗАН АБУ ХАДРА
Тема: „Влияние на семейната среда върху мотивацията за постижение при деца от начална училищна възраст“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Галя Герчева и доц. д-р Ваня Христова
Дата на защита: 14.07.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 30.06.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Рецензия: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
Становище: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Становище: проф. д.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
Становище: доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова
 


Кандидат: ШАРОН БАР
Тема: „Качеството на взаимоотношението между здраво дете и неговите братя или сестри с увреждания и развитието на социалните умения“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научен ръководител: доц. д-р Даниела Карагяурова
Дата на защита: 27.05.2022 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 12.05.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева-Иванова
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Мария Енчева Петрова
Становище: доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова  
Становище: проф. д.н. Красимира Петрова Колева - Минева
 

Кандидат: ЙОНКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Тема: „Изследване на диафрагменото поведение на стоманобетонни плочи с отвори“
Професионално направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  
Докторска програма: „Строителни конструкции”
Научен ръководител: доц. д-р Дария Михалева
Дата на защита: 27.05.2022 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 11.05.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц д-р инж. Иван Желев Павлов
Рецензия: проф. д-р инж. Марина Дончева Трайкова
Становище: доц. д-р инж. Анета Йорданова Георгиева
Становище: проф. д.н. инж. Константин Савков Казаков
Становище: проф. д-р инж. Лена Анастасова Михова

 


Кандидат: КРУМ ВАСИЛЕВ ОВЧАРОВ
Тема: „Присъединяване на новоприетите държави в Европейския съюз към Еврозоната“
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Докторска програма: „ Световно стопанство и МИО”
Научен ръководител: проф. д-р Емил Панушев
Дата на защита: 20.05.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 04.05.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Рецензия: доц. д-р Едуард Василев Маринов
Становище: доц. д-р Николина Невинова Грозева
Становище: проф. д-р Стела Атанасова Тодорова
Становище: проф. д-р Добринка Петкова Златева
 


Кандидат: МАРИО МАРУН
Тема: „Базирани на онтологии модели за подбор на човешки ресурси“
Професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки”
Докторска програма: „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки”
Научен ръководител: доц. д-р Галина Момчева
Дата на защита: 10.05.2022 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 25.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов
Рецензия: проф. д-р Владимир Тодоров Димитров
Становище: проф. д-р Юлиан Андреев Василев
Становище: доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева – Трифонова
Становище: доц. д-р Павел Стоянов Петров

 


Кандидат: МАЛГОЖАТА МАГДАЛЕНА ЦЪРЪЙХ
Тема: „Правни и етични аспекти на правата на пациента в Европейския съюз“
Професионално направление: 3.6 „Право”
Докторска програма: „Международно право и международни отношения”
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Веселин Христов Цанков.
Дата на защита: 03.05.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 18.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Олга Бориславова Борисова
Рецензия: проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева
Становище: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Становище: проф. д.н. Надя Георгиева Бояджиева
Становище: доц. д-р Константин Василев Пехливанов

 


Кандидат: РОНИТ ЕЙЛОН
Тема: „ ЕМОЦИОНАЛНИ, СОЦИАЛНИ, ПОВЕДЕНЧЕСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ДЕЦА С ADHD “
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: “Обща психология”
Научен ръководител: доц. д-р Красимир Иванов
Дата на защита: 27.04.2022 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 12.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.н. Румен Иванов Стаматов
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева-Иванова
Становище: доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев
Становище: проф. д.н. Веселин Костов Василев
 Кандидат: АРНИ ЗАКС
Тема: „Влияние на преживяванията в детството и трансфера между поколенията върху нарцистичните черти и върху устойчивостта, чувството за удовлетвореност от себе си и стила на справяне“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: “Обща психология”
Научен ръководител: проф. д.п.н. Румен Стаматов
Дата на защита: 26.04.2022 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 12.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Становище: доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев
Становище: проф. д.н. Веселин Костов Василев
 


Кандидат: ЛАВИ СИГМАН
Тема: „Характеризиране и моделиране на психологическите ресурси като фактори за успех при постигане на личните цели“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: “Обща психология”
Научен ръководител: проф. д-р Минко Хаджийски
Дата на защита: 26.04.2022 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 12.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.н. Румен Иванов Стаматов
Рецензия: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
Становище: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева-Иванова
Становище: проф. д.н. Красимира Петрова Колева-Минева 
Становище: доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова

 


Кандидат: СТОЯН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
Тема: „Събиране на публичните вземания в производството по несъстоятелност“
Професионално направление: 3.6 „Право”
Докторска програма: “Гражданско и семейно право”
Научни ръководители: проф. д-р Янка Тянкова и доц. д-р Галина Йолова
Дата на защита: 15.04.2022 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 30.03.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Антон Кирилов Грозданов
Рецензия: проф. д-р Силви Василев Чернев
Становище: проф. д.н. Живко Иванов Драганов
Становище: доц. д-р Николай Тодоров Колев
Становище: доц. д-р Анета Методиева Антонова
 

Кандидат: ВАЛЕНТИНА МАРКОВА ФРЕНКЕВА-БЕЛЧЕВА
Тема: „Изследване на условията за безопасност при експлоатация на птицевъдни комплекси“
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”
Научен ръководител: доц. д-р Генчо Паничаров
Дата на защита: 08.04.2022 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 24.03.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.н. инж. Красимир Иванов Ениманев
Рецензия: проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Становище: доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова
Становище: проф. д-р  инж. Иван Борисов Евстатиев 
Становище: доц. д-р инж. Росица Тодорова Величкова
 

Кандидат: ЖАНА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
Тема: „Неустойката в гражданското и търговското право“
Професионално направление: 3.6 „Право”
Докторска програма: “Гражданско и семейно право”
Научни ръководители: доц. д-р Антон Грозданов и проф. д-р Маргарита Бъчварова
Дата на защита: 25.02.2022 г. от 13:00 ч.
Дата на публикуване: 10.02.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова
Рецензия: проф. д-р Симеон Владимиров Тасев
Становище: проф. д.ю.н. Живко Иванов Драганов
Становище: проф. д-р Мария Атанасова Вълканова
Становище: проф. д-р Таня Николова Йосифова
 


Кандидат: ЖИВКО АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ
Тема: „Предписанието – контролна функция в условията на административна дискреция или предпоставка за корупция“
Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”
Докторска програма: “Управление в сферата на сигурността и обществения ред”
Научни ръководители: проф. д-р Петър Христов и доц. д-р Олга Борисова
Дата на защита: 09.12.2021 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 25.11.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Стефан Ангелов Симеонов
Рецензия: доц. д-р Милорад Руменов Йорданов
Становище: доц. д-р Мария Димитрова Лечева
Становище: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева
Становище: доц. д-р Живко Ангелов Велчев
 

Кандидат: ЛЕОНА ЮРИЕВА АСЛАНОВА
Тема: „Иновациите - фактор за успешно стопанско управление по време на криза“
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: “Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научен ръководител: доц. д-р Елеонора Танкова
Дата на защита: 19.11.2021 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 03.11.2021 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Становище: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска 
Становище: доц. д-р Екатерина Димитрова Кюскиева-Арабска
 

Кандидат: ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА ЗАВОРИНА
Тема: „Масови открити онлайн курсове като инструмент за управление на маркетинга на университета“
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Докторска програма: “Световно стопанство и МИО”
Научен ръководител: доц. д-р Мария Николова Брусева
Дата на защита: 14.10.2021 г. от 10:00 ч., онлайн
Дата на публикуване: 27.09.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: доц. д-р Любомир Димитров Любенов
Становище: доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Становище: проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев
Становище: доц. д-р Георги Маринов Георгиев
 
 
Кандидат: ОГНЯН ДЕНЧЕВ КОСТАДИНОВ
Тема: „ Стратегии за управление на морския търговски флот“
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: “Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научен ръководител: проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева
Дата на защита: 21.09.2021 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 03.09.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д.ик.н. Величка Иванова Милина
Становище: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Становище: проф. д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова
Становище: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова
 

Кандидат: ЙИГИТАЛП ЯЛЧЪН
Тема: „Възможности за развитие на аутсорсинга в Република България (на примера на хотелиерството)“
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: “Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научен ръководител: доц. д-р Александра Парашкевова
Дата на защита: 21.09.2021 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 03.09.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова
Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Становище: доц. д-р Генка Иванова Рафаилова
Становище: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова
 

Кандидат: НАДИЕ ШЮКРЮ АДЕМ
Тема: „Безопасни условия на труд в соларното енергийно строителство“
Професионално направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”
Научен ръководител: доц. д-р инж. Милена Кичекова, научен консултант: проф. дтн инж. Димитър Димитров
Дата на защита: 25.08.2021 г. от 11:00 ч., онлайн
Дата на публикуване: 09.08.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Рецензия: проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
Становище: доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров
Становище: проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Становище: доц. д-р инж. Христо Атанасов Крачунов
 


Кандидат: ВАСИЛ ФЕДЕВ ПАВЛОВ
Тема: „Алтернативи за управление на конфликти в променяща се бизнес среда“
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“  
Докторска програма: “Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научен ръководител: доц. д-р Иванка Банкова
Дата на защита: 10.08.2021 г. от 10:00 ч., онлайн
Дата на публикуване: 21.07.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Становище: доц. д-р Теменужка Каролова Хроми-Жигалова
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска


Кандидат: ЯКОБ РУБ
Тема: „Екологичен анализ на лоялните взаимоотношения „служители-организация“: ролята на самозаблудата на служителите върху организационната ефективност“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: “Обща психология”
Научен ръководител: проф. д.пс.н. Валери Стоянов
Дата на защита: 06.08.2021 г. от 10:00 ч., онлайн
Дата на публикуване: 20.07.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева
Рецензия: проф. д.н. Георги Стоянов Карастоянов
Становище: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Становище: проф. д.н. Снежана Евлогиева Илиева
Становище: проф. д-р Янчо Маринов Бакалов

 

Кандидат: ЖАНАР ЕЛИБАЕВНА САРТАБАНОВА
Тема: „Моделиране на системата от слабости на софтуера по CWE“
Професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки”
Докторска програма: “Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки”
Научни ръководители: проф. д-р Владимир Димитров и доц. д-р Сауле Сарсимбаева
Дата на защита: 20.07.2021 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 05.07.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Росица Спасова Кузманова - Маринова
Рецензия: проф. д-р Калинка Михайлова Калоянова
Становище: проф. д-р Георги Петров Димитров
Становище: проф. д-р Елиза Петрова Стефанова
Становище: доц. д-р Милен Йорданов Петров
    
 


Кандидат: ХАЯ КЛАРА МОР
Тема: „Социалнопсихологическо влияние на визуалните политически послания“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: “Обща психология”
Научен ръководител: доц. д-р Петър Нешев
Дата на защита: 15.07.2021 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 30.06.2021 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
Становище: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
 


Кандидат: МИХАЛ ГЕЛБ
Тема: „ Сравнителен анализ на контратрансфера при терапевти, ползващи креативни, експресивни и вербални методи“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: “Обща психология”
Научни ръководители: доц. д-р Павлина Дамянова и доц. д-р Красимир Иванов
Дата на защита: 15.07.2021 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 30.06.2021 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева-Иванова
Рецензия: доц. д-р Силвия Александрова Крушкова
Становище: доц. д-р Павлина Петкова Дамянова
Становище: проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
 


Кандидат: ПЕТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
Тема: „Комуникационно – транспортна система и пространствена структура на големи и много големи градове в България“
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: “Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство”
Научен ръководител: проф. д.арх.н. Иван Никифоров
Дата на защита: 13.07.2021 г. от 15:00 ч.
Дата на публикуване: 28.06.2021 г.
Автореферат
Рецензия: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Рецензия: проф. д-р арх. Валери Петков Иванов
Становище: проф. д-р арх. Александър Димитров Слаев
Становище: проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски
Становище: доц. д-р арх. Мария Николова Давчева
 
 
 

Кандидат: ЙОЧАЙ КАМИСА
Тема: „Влияние на качеството на обучение и чувството за принадлежност върху риска от отпадане от училище на гимназиалните ученици“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология”
Научен ръководител: доц. д-р Даниела Карагяурова
Дата на защита: 09.07.2021 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 24.06.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов  
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски  
Становище: доц. д-р Даниела Иванова Карагяурова
Становище: проф. д.н. Николай Стоянов Колишев
Становище: доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова  
 

Кандидат: ЗИАД АБУ ХАМАД
Тема: „Влияние на вида училище върху социалната идентичност на учениците“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: “Обща психология”
Научни ръководители: доц. д-р Мария Петрова и доц. д-р Ваня Христова
Дата на защита: 09.07.2021 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 24.06.2021 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Мария Енчева Петрова
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
Становище: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
 
 
 
Кандидат: ГИЗАТ МАНАПОВИЧ КУБЕНОВ
Тема: „ Теоретико-правни проблеми на осигуряването и защитата на неприкосновеността на частния живот в Република Казахстан“
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: “Теория на държавата и правото. Политически и правни учения”
Научни ръководители: доц. д-р Бойка Чернева, доц. д.ю.н. Серик Кожанович Жетписов
Дата на защита: 30.06.2021 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 10.06.2021 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Рецензия: проф. д.ю.н. Георги Петров Пенчев
Становище: доц. д-р Олга Бориславова Борисова
Становище: доц. д-р Светла Маринова Кънева
Становище: доц. д-р Елица Георгиева Вълчева - Куманова  
 

Кандидат: ЕРНАР ЕРБОЛАТУЛЪ ЕРБОЛАТОВ
Тема: „Правно регулиране на личните данни в страните от Общността на независимите държави (ОНД) и Европейския съюз: сравнително-правно изследване“
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: “ Международно право и международни отношения ”
Научни ръководители: проф. д-р Емил Константинов, доц. д.ю.н. Серик Кожанович Жетписов
Дата на защита: 29.06.2021 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 10.06.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова  
Рецензия: проф. д-р Ирена Цонева Илиева
Становище: проф. д.ик.н. Веселин Христов Цанков
Становище: доц. д-р Кремена Божидарова Раянова  
Становище: доц. д-р Тодор Борисов Кобуров
 

Кандидат: МАРАТ КАМАЛБЕКОВИЧ МУСАБАЕВ
Тема: „Административноправна защита на непълнолетните от органите на правосъдието“
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: “Административно право и административен процес ”
Научни ръководители: проф. д-р Христина Балабанова, доц. д-р Гульнар Айтвановна Алибаева
Дата на защита: 28.06.2021 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 10.06.2021 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Олга Бориславова Борисова  
Рецензия: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева
Становище: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Становище: проф. д.м.н. Мариела Светославова Янева-Деливерска
Становище: проф. д-р Ганета Минкова Минкова 
 

Кандидат: ГУЛМИРА БАТИРБЕКОВНА ЕСИМХАНОВА
Тема: „НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА НА  ИНСТИТУТА НА ТАЙНАТА “
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: “Наказателно право”
Научен ръководител: проф. д.ю.н. Лазар Груев
Дата на защита: 27.05.2021 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 12.05.2021 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Рецензия: проф. д-р Пламен Александров Панайотов
Становище: доц. д-р Галина Димитрова Ковачева
Становище: проф. д-р Гергана Маринова Маринова
Становище: проф. д-р Румен Петров Владимиров
 

Кандидат: ВИКТОР СЕРГЕЕВ ГЛАДЧЕНКО
Тема: „Интегриран подход за управление и усъвършенстване на бизнес процеси в организациите“
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: “Икономика и управление (индустрия)”
Научен ръководител: доц. д-р Магдалена Иванова
Дата на защита: 22.04.2021 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 31.03.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова
Рецензия: проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
Становище: проф. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова
Становище: проф. д-р Албена Христова Вуцова
Становище: проф. д-р Тилчо Колев Иванов

Кандидат: МУРАТ КАБАЛЪ
Тема: „Изследване ефективността на пасивните мерки за защита от пожар в предприятията за производство на бяла техника“
Професионално направление: 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научен ръководител: доц. д-р инж. Милена Кичекова, научен консултант - проф. д-р инж. Стефан Терзиев.
Дата на защита: 18.02.2021 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 03.02.2021 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р инж. Росица Тодорова Величкова
Рецензия: доц. д-р инж. Христо Атанасов Крачунов
Становище: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Становище: доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров
Становище: проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов

Във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка, окончателното заседание за защита на ОНС „доктор“ на МУРАТ КАБАЛЪ ще се проведе на следния адрес:  https://meet.google.com/qgo-zofx-mvc?hs=224
Защитата е публична. За да присъствате, е необходимо да имате профил в Gmail.     
 


Кандидат: КЕМАЛ ТЕРЗИОГЛУ
Тема: „Изследване ефективността на спринклерните системи в промишлени предприятия“
Професионално направление: 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научен ръководител: проф. д-р инж. Стефан Терзиев
Дата на защита: 18.02.2021 г. от 09:00 ч.
Дата на публикуване: 03.02.2021 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р инж. Анета Йорданова Георгиева
Рецензия: проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Становище: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Становище: доц. д-р инж. Симеон Пенчев Илиев
Становище: доц. д-р инж. Христо Атанасов Крачунов

Във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка, окончателното заседание за защита на ОНС „доктор“ на КЕМАЛ ТЕРЗИОГЛУ ще се проведе на следния адрес:  https://meet.google.com/szz-tswt-djd?hs=224
Защитата е публична. За да присъствате, е необходимо да имате профил в Gmail.  

 


Кандидат: ГАЛИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
Тема: „Правен статут на администрацията на съдебната власт“
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: „Административно право и административен процес“
Научен ръководител: доц. д-р Асен Воденичаров
Дата на защита: 19.02.2021 г. от 15:00 ч.
Дата на публикуване: 29.01.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова  
Рецензия: проф. д.м.н. Мариела Светославова Янева-Деливерска
Становище: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Становище: доц. д-р Асен Александров Воденичаров
Становище: проф. д-р Ганета Минкова Минкова 

Във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка, окончателното заседание за защита на ОНС „доктор“ на ГАЛИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА ще се проведе на следния адрес:  https://meet.google.com/xwn-mxbr-xhw?hs=224
Защитата е публична. За да присъствате, е необходимо да имате профил в Gmail. 


Кандидат: АНА ДИМИТРОВА АНАНИЕВА
Тема: „Конституционноправна и законодателна защита на правата на децата (DE JURE / DE FACTO: България, 2020 г.)“
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: „Конституционно право“
Научен ръководител: доц. д-р Емилия Сидерова
Дата на защита: 18.02.2021 г. от 15:00 ч.
Дата на публикуване: 29.01.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Веселин Христов Цанков
Рецензия: проф. д-р Пламен Веселинов Киров
Становище: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова  
Становище: проф. д-р Ганета Минкова Минкова 
Становище: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева   

Във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка, окончателното заседание за защита на ОНС „доктор“ на АНА ДИМИТРОВА АНАНИЕВА ще се проведе на следния адрес:  https://meet.google.com/kbw-cbja-hev?hs=224
Защитата е публична. За да присъствате, е необходимо да имате профил в Gmail.    


Кандидат: ЕВГЕНИЯ ЙОРДАНОВА БАНБЪРИ 
Тема: „Ролята на семейството и училищната среда за формиране на агресивни модели на поведение в начална училищна възраст“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология“
Научни ръководители: доц. д-р Павлина Петкова и доц. д-р Бойчо Бойчев
Дата на защита: 17.02.2021 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 02.02.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов
Рецензия: доц. д-р Силвия Александрова Крушкова
Становище: доц. д-р Павлина Петкова Дамянова
Становище: доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова 
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски

Във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка, окончателното заседание за защита на ОНС „доктор“ на ЕВГЕНИЯ ЙОРДАНОВА БАНБЪРИ ще се проведе на следния адрес:  https://meet.google.com/fpz-kmrm-xvq?hs=224
Защитата е публична. За да присъствате, е необходимо да имате профил в Gmail.            
 


Кандидат: ГЪЛЪБИНА БОРИСОВА КЕНДАЛОВА-ПЕТРОВА
Тема: „Взаимовръзката алекситимия – емпатия при ситуативна и личностова тревожност“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Обща психология“
Научни ръководители: доц. д-р Павлина Петкова и доц. д-р Петър Нешев
Дата на защита: 17.02.2021 г. от 13:30 ч.
Дата на публикуване: 02.02.2021 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Рецензия: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров  
Становище: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски   

Във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка, окончателното заседание за защита на ОНС „доктор“ на ГЪЛЪБИНА БОРИСОВА КЕНДАЛОВА-ПЕТРОВА ще се проведе на следния адрес:  https://meet.google.com/bmv-uehf-dfv?hs=224
Защитата е публична. За да присъствате, е необходимо да имате профил в Gmail.
 


Кандидат: АННА ВИКТОРОВНА КОЧКОВА
Тема: „Възникване на трудови правоотношения със съдии в Украйна: сравнителен анализ на държави-членки на Европейския съюз”
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: „Конституционно право“
Научни ръководители: проф. д.ик.н. Веселин Цанков, доц. д-р Марина Дей
Дата на защита: 12.01.2021 г. от 15:00 ч.
Дата на публикуване: 18.12.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Рецензия: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева
Становище: проф. д.ю.н. Георги Петков Близнашки 
Становище: доц. д-р Зорница Людмилова Йорданова
Становище: доц. д-р Асен Александров Воденичаров
 


Кандидат: СЕЛИН БАХАР
Тема: „ Оценка на безопасността на труда в склад за химическа логистика”
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научен ръководител: доц. д-р Татяна Стоянова
Дата на защита: 16.12.2020 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 26.11.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.н. инж. Красимир Иванов Ениманев
Рецензия: доц. д-р Иво Веселинов Йоцов
Становище: доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров
Становище: доц. д-р Ивайло Данков Бакалов
Становище: доц. д-р Розалина Златева Чутуркова

 


Кандидат: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
Тема: „Изследване възможностите за производство на иновативни строителни материали от минерали в Черноморския басейн”
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: „Строителни материали, изделия и технологии за производството им“
Научни ръководители: проф. д-р Стефан Терзиев и доц. д-р Георги Паничаров
Дата на защита: 15.12.2020 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 26.11.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р инж. Анета Йорданова Георгиева
Рецензия: доц. д-р инж. Росица Тодорова Величкова
Становище: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Становище: проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Становище: доц. д-р инж. Христо Атанасов Крачунов
 


Кандидат: КОСТА КИРИЛОВ ВЛЪЧКОВ
Тема: „Международни и национални политики за борба с корупцията”
Професионално направление: 3.3. „Политически науки“
Докторска програма: „Политология“
Научен ръководител: доц. д-р Иво Стамболийски
Дата на защита: 11.12.2020 г. от 13:00 ч.
Дата на публикуване: 25.11.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев
Рецензия: доц. д-р Блага Иванова Благоева
Становище: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Становище: проф. д.н. Филип Иванов Узунов
Становище: доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска

 

 
Кандидат: ЖАЗИРА ТАЙТОЛЕУОВНА АСАНОВА
Тема: „Управление на музеите за реализиране на културната политика на Република Казахстан в период на независимост”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма: “Социално управление“

Научен ръководител: доц. д-р Георги Калагларски

Дата на защита: 07.12.2020 г.

Дата на публикуване: 19.11.2020 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова

Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска

Становище: проф. д-р Иван Цанов Цанов

 


 

Кандидат: Мария Петрова Петрова
Тема: „Специални способи за установяване и оспорване на произхода от бащата”
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: „Гражданско и семейно право“
Научен ръководител: проф. д-р Симеон Тасев
Дата на защита: 30.10.2020 г., 13:00 ч.
Дата на публикуване: 14.10.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Антон Кирилов Грозданов
Рецензия: проф. д-р Силви Василев Чернев
Становище: проф. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова
Становище: проф. д-р Симеон Владимиров Тасев
Становище: доц. д-р Красимир Любенов Димитров

 
Кандидат: ЯЦЕК СТАШЯК
Тема: „Реализация на иновационната политика на организациите в условията на цифрова трансформация”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Александър Степанов
Дата на защита: 14.10.2020 г., 10:00 ч.
Дата на публикуване: 28.09.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Велислава Николаева Костова
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище: проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
Становище: проф. д-р Димитър Панайотов Димитров


 


 
Кандидат: ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ СМАЛИЙ
Тема: „Колективна сигурност в Европа на 21 век”
Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“
Докторска програма: „Управление в сферата на сигурността и обществения ред“
Научен ръководител: проф. д-р Емил Константинов
Дата на защита: 02.10.2020 г. , 14:00 ч.
Дата на публикуване: 14.09.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Стефан Ангелов Симеонов
Рецензия: проф. д-р Никола Иванов Аврейски
Становище: доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев
Становище: проф. д-р Стефан Иванов Мичев
Становище: проф. д-р Владко Мичов Иванов
 

 


Кандидат: АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ
Тема: „Изследване възможностите за приложение на съвременни технологии за мониторинг при водоснабдителни и противопожарни системи”
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научни ръководители: проф. д-р инж. Стефан Терзиев и доц.  д-р инж. Анета Георгиева
Дата на защита: 03.09.2020 г. , 10,00 ч.
Дата на публикуване: 17.08.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Рецензия: доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров 
Становище: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Становище: доц. д-р инж. Христо Атанасов Крачунов
Становище: доц. д-р инж. Росица Йорданова Величкова


Кандидат: КАТЕРИНА ГЕННАДИИВНА ШАПОВАЛОВА
Тема: „Спазване на принципа за законност от прокурора в досъдебното разследване (процесуални и криминалистически аспекти)”
Професионално направление: 3.6. „Право”
Докторска програма: „Криминалистика“
Научни ръководители: проф. д.ю.н. Иван Сълов
Научен консултант - проф. д.ю.н. Виктор Владимирович Назаров
Дата на защита: 10.08.2020 г., 14 часа
Дата на публикуване: 24.07.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Рецензия: проф. д.ю.н. Маргарита Иванова Чинова
Становище: доц. д-р Галина Димитрова Ковачева
Становище: проф. д.ю.н. Юлия Дончева Бояджиева
Становище: проф. д-р Румен Петров Владимиров
                       Кандидат: ГЕРГАНА КОСТОВА ВЪРБАНОВА 
Тема: „ Правен режим на електронните документи”
Професионално направление: 3.6. „Право”
Докторска програма: „Гражданско и семейно право“ 
Научен ръководител: проф. д-р Георги Димитров
Дата на защита: 24.07.2020 г.
Дата на публикуване: 09.07.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Антон Кирилов Грозданов
Рецензия: проф. д-р Маргарита Стефанова Йорданова
Становище: доц. д.ю.н. Живко Иванов Драганов 
Становище: проф. д-р Георги Георгиев Димитров 
Становище: доц. д-р Анета Методиева Антонова
 

Кандидат: ОРЛИ ТАЛИОСЕФ
Тема: „Отношението на професионалистите към 3D принтирането в архитектурата и конструкциите”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “ Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли“
Научни ръководители: чл.-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев и д-р арх. Пламен Петров
Дата на защита: 10.07.2020 г.
Дата на публикуване: 23.06.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р арх. Цвета Ангелова Жекова
Рецензия: проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски
Становище: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище: доц. д-р арх. Милена Димитрова Нанова-Михайлова
Становище: доц. д-р арх. Стела Борисова Ташева
 
Кандидат: ВАНУХИ БЕДРОС АРАКЕЛЯН
Тема: „Проектно-целеви модел на управление на орган на съдебна власт /по примера на Апелативен съдебен район Варна/”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: “Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Научни ръководители: проф. д.ик.н. Анна Недялкова и проф. д-р Симеон Тасев
Дата на защита: 03.07.2020 г.
Дата на публикуване: 16.06.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Петър Георгиев Христов
Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова
Становище: проф. д-р Симеон Владимиров Тасев
Становище: проф. д.н. Любомир Кирилов Тимчев
 

Кандидат: Якоб Руб
Тема: „Укрепване на сътрудничеството в областта на националната сигурност между Държавата Израел и Република България: теоретичен подход към националната устойчивост”
Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”
Докторска програма: “Управление в сферата на сигурността и обществения ред“
Научен ръководител: доц.д-р Галина Милева
Дата на защита: 06.07.2020 г.
Дата на публикуване: 08.06.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Галина Великова Милева
Становище: проф. д-р Христо Атанасов Христов
Становище: проф. д-р Евгени Петров Манев
 

 


Кандидат: ДАРИЯ НИКОЛАЕВНА ГОВОРУН
Тема: „Публичността като принцип в наказателното производство (процесуални и криминалистически аспекти)”
Професионално направление: 3.6. „Право”
Докторска програма: “ Криминалистика“
Научен ръководител: проф. д.ю.н. Иван Сълов
Дата на защита: 18.06.2020 г.
Дата на публикуване: 03.06.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Рецензия: проф. д-р Гергана Маринова Маринова
Становище: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Становище: проф. д-р Евгения Николова Коцева-Владимирова
Становище: проф. д-р Румен Петров Владимиров

 Кандидат: ВИОЛЕТА РОЗЕНОВА БАШЕВА

Тема: „Признаване, оценяване, отчитане и оповестяване на инвестиционни имоти”

Професионално направление: 3.8. „Икономика”

Докторска програма: “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“

Научен ръководител: доц. д-р Ива Монева

Дата на защита: 04.06.2020 г.

Дата на публикуване: 11.05.2020 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Михаил Дочев Михайлов

Рецензия: проф. д-р Атанас Блажев Атанасов

Становище: проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев

Становище: доц.д-р Ива Банкова Монева

Становище: доц. д-р Павлина Петкова ДимитроваКандидат: ТОДОР МИНКОВ КЪНЧЕВСКИ
Тема: „България във външната политика на Европейския съюз след 2007 г.”
Професионално направление: 3.3 „Политически науки“
Докторска програма: “ Политология“
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Дата на защита: 30.04.2020 г.
Дата на публикуване: 13.04.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Рецензия: доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска
Становище: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков
Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина
Становище: доц. д-р Георги Чанков Георгиев

 
Кандидат: Ирис Битон
Тема: „Психологически аспекти на влиянието на ритуалите в израелската култура за подобряване на общуването в училище”
Професионално направление: 3.2. "Психология"
Докторска програма: “Социална, организационна и консултативна психология“
Научни ръководители: доц. д-р Ваня Христова и доц. д-р Петър Нешев
Дата на защита: 25.02.2020 г.
Дата на публикуване: 03.02.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева
Рецензия: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
Становище: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева

 


Кандидат: Орли Нетанел
Тема: „Партньорство и родителство - психологически характеристики и подходи за развитие”
Професионално направление: 3.2. "Психология"
Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология“
Научни ръководители: проф.д.пс.н. Галя Герчева и доц. д-р Ваня Христова
Дата на защита: 25.02.2020 г.
Дата на публикуване: 03.02.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева
Становище: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 

Кандидат: Кшиштоф Бялоблоцки
Тема: „Дисонанси и перспективи за алтернативно управление на миграционните процеси в страните от Вишеградската четворка"
Професионално направление: 3.7„Администрация и управление"
Докторска програма: "Организация и  управление извън сферата на материалното производство"
Научни ръководители: доц. д-р Драгомир Кръстев и д-р Силвия Тодорова
Дата на защита: 10.12.2019 г.
Дата на публикуване: 22.11.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц.д-р Калоян Кирилов Смилков
Рецензия: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова
Становище: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище: проф. д-р Мария Димитрова Стойчева
Становище: проф. д-р Тилчо Колев Иванов

 


Кандидат: Гюлхис Дуйгун
Тема: „Съвременната архитектура на селските райони в Турция – между традициите и глобализацията”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Архитектура на сгради, съоръжения и детайли“
Научни ръководители: чл.-кор.проф.д.арх.н. арх. Атанас Ковачев, доц. д-р арх. Александър Слаев
Дата на защита: 08.11.2019 г.
Дата на публикуване: 23.10.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р арх. Боряна Тодорова Генова
Рецензия: проф. д.н. арх. Борислав Янков Борисов
Становище: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище: проф. д-р арх. Антон Величков Гугов
Становище: проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев
 
 
Кандидат: Асълбек Амирханович Карибаев
Тема: „Нови подходи в усъвършенстването на методологическите основи в държавното регулиране на иновационната дейност в предприятията"
Професионално направление: 3.7„Администрация и управление"
Докторска програма: "Организация и управление извън сферата на материалното производство"
Научен ръководител: проф. д-р Павел Павлов
Дата на защита: 29.11.2019 г.
Дата на публикуване: 30.10.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов
Становище: проф. д-р Миглена Петрова Темелкова
Становище: проф. д-р Димитър Панайотов Димитров
Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина
 


Кандидат: Боян Иванов Велчев
Тема: „Престъпност и наказателно правосъдие в медийната реалност на съвременна България”
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: “Криминология“
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Стоянов Недев
Дата на защита: 11.10.2019 г.
Дата на публикуване: 12.09.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Юлия Дончева Бояджиева
Рецензия: проф. д-р Петя Борисова Шопова
Становище: доц. д-р Валентин Стоянов Недев
Становище: доц. д-р Галина Димитрова Ковачева
Становище: доц. д-р Светла Маргаритова Вучкова
 


Кандидат: Милена Величкова Пенкова
Тема: „Европейска интеграция на Западните Балкани"
Професионално направление: 3.3 "Политически науки"
Докторска програма: " Политология"
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Дата на защита: 28.08.2019 г.
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев
Рецензия: проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов
Становище: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Становище: доц.д-р Георги Чанков Георгиев
Становище: проф. д-р Дарина Григорова Григорова
 

Кандидат: Стойко Атанасов Недев
Тема: „Европейско политическо сътрудничество в областта на сигурността – етапи, развитие, перспективи"
Професионално направление: 3.3 "Политически науки"
Докторска програма: " Политология"
Научен ръководител: доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев
Дата на защита: 28.08.2019 г.
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Рецензия: проф. д.н. Любомир Кирилов Тимчев
Становище: доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев
Становище: проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов
Становище: проф. д-р Дарина Григорова Григорова
 


Кандидат: Теменужка Матева Дечкова-Новакова
Тема: „Интегриран модел за психо-социална адаптация на лица с психични увреждания"
Професионално направление: 3.2„Психология"
Докторска програма: " Социална, организационна и консултативна психология"
Научни ръководители: доц. д-р Красимир Иванов и доц. д-р Параскева Манчева
Дата на защита: 23.05.2019 г.
Дата на публикуване: 08.05.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.м. Риналдо Савов Шишков
Рецензия: доц. д-р Силвия Александрова Крушкова
Становище: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
 

Кандидат: Цветан Петров Петков
Тема: „Полово-ролеви характеристики на функционирането на личността в организационна среда"
Професионално направление: 3.2„Психология"
Докторска програма: "Социална, организационна и консултативна психология"
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Галя Герчева-Несторова, доц. д-р Ваня Христова
Дата на защита: 09.05.2019 г.
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.
Автореферат 
Рецензия: доц. д-р Петър Кирилов Нешев 
Рецензия: проф. д.ик.н. Георги Кирилов Петков 
Становище: доц. д-р Ваня Господинова Христова 
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска 
Становище: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
 

Кандидат: Диaна Веселинова Стамболова
Тема: „Съдът – титуляр на съдебната власт"
Професионално направление: 3.6. „Право"
Докторска програма: " Конституционно право"
Научeн ръководител: доц. д-р Емилия Сидерова
Дата на защита: 08.05.2019 г.
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова
Рецензия: проф. д.ф.н. Нора Крачунова Ананиева
Становище: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Становище: проф. д-р Пламен Веселинов Киров
Становище: проф. д-р Александър Асенов Воденичаров
 

Кандидат: Кръстю Георгиев Георгиев
Тема: „Отговорността на държавния глава (сравнителноправен анализ)”
Професионално направление: 3.6. „Право“
Докторска програма: “ Конституционно право“
Научeн ръководител: доц. д-р Емилия Сидерова
Дата на защита: 08.05.2019 г.
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова
Рецензия: проф. д.ф.н. Нора Крачунова Ананиева
Становище: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Становище: проф. д-р Пламен Веселинов Киров
Становище: проф. д-р Александър Асенов Воденичаров
 


Кандидат: Теодор Иванов Кърчев
Тема: „Престъпления против подчинеността и военната чест"
Професионално направление: 3.6. „Право"
Докторска програма: "Наказателно право"
Научeн ръководител: Проф. д-р Румен  Марков
Дата на защита: 29.03.2019 г.
Дата на публикуване: 14.03.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Румен Петров Владимиров
Рецензия: доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева
Становище: проф. д-р Румен Илиев Марков
Становище: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Становище: доц. д-р Ралица Янкова Илкова

 


Кандидат: Айше Ибрахимова Реджеб 
Тема: „Танцовият фолклор в турската традиционна сватба от южното Лудогорие - история и съвременност" 
Професионално направление: 8.3 „Музикално и танцово изкуство" 
Докторска програма: "Хореография" Научeн ръководител: доц. д-р Мария Кърджиева 
Дата на защита: 15.03.2019 г. 
Дата на публикуване: 25.02.2019 г. 
Автореферат 
Рецензия: проф. д-р Даниела Кирилова Дженева 
Рецензия: проф. Петър Илиев Ангелов 
Становище: доц. д-р Катя Гинева Кайрякова 
Становище: проф. д-р Николай Стоянов Цветков 
Становище: доц. Георги Константинов Гаров

Кандидат: Нурайна Мелисовна Какпанбаева
Тема: „Психологически и етнокултурни фактори, влияещи върху комуникацията в образователния процес”
Професионално направление: 3.2 „Психология“
Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология“
Научeн ръководител: доц. д-р Петър Нешев
Дата на защита: 08.02. 2019 г.
Дата на публикуване: 23.01.2019 г.
Автореферат 
Рецензия: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов 
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски 
Становище: доц. д-р Петър Кирилов Нешев 
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков 
Становище: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
 
 

Кандидат: Владимир Любомиров Колев
Тема: „Архитектура и дизайн от не/нужни вещи”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн“
Научни ръководители: проф. д-р арх. Росица Никифорова, чл.- кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев
Дата на защита: 15.02. 2019 г.
Дата на публикуване: 21.01.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р арх. Красимира Захариева Вачева
Рецензия: проф. д.н. арх. Борислав Янков Борисов
Становище:      чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище:      доц. д-р арх. Орлин Славчев Давчев
Становище:  доц. д-р арх. Мариана Дионисиева Цветкова
 


 

Кандидат: Христо Димитров Топчиев
Тема: „ Дигитално моделиране и производство в дизайна за архитектурата от края на XX и началото на XXI век”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн“
Научни ръководители: проф. д-р арх. Росица Никифорова, чл.- кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев
Дата на защита: 01.02. 2019 г.
Дата на публикуване: 15.01.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р арх. Александър Димитров Слаев
Рецензия: доц. д-р арх. Орлин Славчев Давчев
Становище:      чл.- кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище:      проф. д-р арх. Антон Величков Гугов
Становище:  доц. д-р арх. Боян Милчев Георгиев 


 
Кандидат: Еркин Турашевич Исимбаев

Тема: „Възникване и развитие на системата за образование на възрастни в Казахстан”

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“

Докторска програма:  Социално управление“

Научни ръководители: доц. д-р Иво Стамболийски, доц. д.п.н. Минчо Христов

Дата на защита: 25.01.2019 г.

Дата на публикуване: 07.01.2019 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова

Рецензия: доц. д-р Цветана Александрова Стоянова

Становище:      доц. д-р Иво Николов Стамболийски

Становище:      проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов

Становище:  проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов

 Кандидат: БАКИТГУЛ КАЙРЖАНОВНА ХАМЕНОВА

Тема: „Специфичното място и роля на жената в политическия живот на съвременен Казахстан”

Професионално направление: 3.3 "Политически науки"

Докторска програма: “Политология“

Научен ръководител: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова

Дата на защита: 25.01.2019 г.

Дата на публикуване: 07.01.2019 г.

Автореферат

Рецензия: доц. д-р Иво Николов Стамболийски

Рецензия: проф. д-р Дарина Григорова Григорова

Становище:      проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова

Становище:      доц. д.п.н. Минчо Христов Куминев

Становище:  доц. д-р Стоянка Вълкова Георгиева

 


Кандидат: Суат Кетен
Тема: „ Картографиране на риска при борбата с горски пожари”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научни ръководители: проф. дгн Веселин Пейчев и проф. д-р инж. Стефан Терзиев
Дата на защита: 12.11. 2018 г.
Дата на публикуване: 23.10.2018 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров
Рецензия: проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов
Становище:      проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Становище:      проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
Становище:  проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
 


Кандидат: Акън Нурал
Тема: „Анализ на безопасност на работното място в галваничното производство”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научен ръководител: доц. д-р инж. Александър Киров
Дата на защита: 12.11. 2018 г.
Дата на публикуване: 23.10.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Рецензия: проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
Становище:      проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Становище:      проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов
Становище:  доц. д-р инж. Александър Николов Киров
 


Кандидат: Осман Тургут
Тема: „Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научен ръководител: доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова
Дата на защита: 12.11. 2018 г.
Дата на публикуване: 23.10.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Рецензия: проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Становище:      доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова
Становище:      проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
Становище:  проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов 
 


Кандидат: Жечка Великова Илиева
Тема: „Регионални форми на сецесиона в архитектурата на Варна – сравнителни характеристики при детайлното формообразуване”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“
Научен ръководител: доц. д-р арх. Красимира Захариева Вачева
Дата на защита: 12.10. 2018 г.
Дата на публикуване: 25.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Рецензия: проф. д-р арх. Боряна Тодорова Генова
Становище:      доц. д-р арх. Красимира Захариева Вачева
Становище:      проф. д.а.н. арх. Маргарита Иванова Коева
Становище:  проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев 
 

Кандидат: Пепа Хуманякова Демирджиян
Тема: „Психологическа специфика на връзката: четене на художествено произведение – преживяване на емпатия – алтруистично действие”
Професионално направление: 3.2„Психология“
Докторска програма: “Обща психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Валери Стоянов и доц. д-р Бойчо Бойчев
Дата на защита: 21.09. 2018 г.
Дата на публикуване: 05.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Рецензия: доц. д-р Мария Енчева Петрова
Становище:      проф. д.пс.н Валери Стоилов Стоянов
Становище:      доц. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
Становище:  доц. д-р Янчо Маринов Бакалов 
 


Кандидат: Айслу Кенесовна Акишева
Тема: „Ролята на системата за повишаване на квалификацията в развитието на професионалната компетентност на педагога в училища със слети паралелки”
Професионално направление: 3.2„Психология“
Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Валери Стоянов и доц. д-р Бойчо Бойчев
Дата на защита: 21.09. 2018 г.
Дата на публикуване: 05.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Рецензия: доц. д-р  Даниела Иванова Карагяурова
Становище:      доц. д-р  Бойчо Йорданов Бойчев
Становище:      проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев
Становище:  доц. д-р Янчо Маринов Бакалов 
 


Кандидат: Севджихан Ахмедова Еюбова
Тема: „ Агресия и автоагресия в юношеска възраст”
Професионално направление: 3.2„Психология“
Докторска програма: “Социална, организационна и консултативна психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Галя Герчева и доц. д-р Даниела Карагяурова
Дата на защита: 21.09. 2018 г.
Дата на публикуване: 05.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Рецензия: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Становище:      проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева
Становище:      проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище:  доц. д.пс.н. Иван Стоянов Александров 
 


Кандидат: Мачей Шикорски
Тема: „ Интернет технологиите в маркетинговите дейности на малките и средни предприятия в Република Полша”
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма: “Икономика и управление (индустрия)”
Научни ръководители: доц. д-р Даниела Попова и проф. д.ик.н.  Йоанна Pогожинска - Mитрут
Дата на защита: 20.09. 2018 г.
Дата на публикуване: 05.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д. ик.н. Вяра Красимирова Славянска
Рецензия: доц. д-р Александра Данкова Парашкевова
Становище:      проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище:      проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище:  проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков 
 

Кандидат: Евгения Владимирова Балканска
Тема: „Mеждународни аспекти на кредитния риск”
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Докторска програма: “Световно стопанство и МИО”
Научен ръководител: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Дата на защита: 21.09. 2018 г.
Дата на публикуване: 04.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Виржиния Иванова Иванова
Рецензия: доц. д-р Даниела Николова Бобева-Филипова
Становище:      проф. д-р Емил Спасов Панушев
Становище:      проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев
Становище:  доц. д-р Ваня Денчева Цонкова 


Кандидат: Мете Чедже
Тема: „Система за управление на безопасни условия на труд в круизни пристанища”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”
Научен ръководител: доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова
Дата на защита: 31.08. 2018 г.
Дата на публикуване: 14.08.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Рецензия:         - проф. д-р инж. Асен Недев Атанасов
Становище:      доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова
Становище:      проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
Становище:  проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов 
 

Кандидат: Николай Купенов Пашов
Тема: „Безопасност на пешеходни подлези и автотранспортни тунели”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”
Научен ръководител: доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова
Дата на защита: 31.08. 2018 г.
Дата на публикуване: 14.08.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Рецензия:         проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
Становище:      доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова
Становище:      проф. д-р инж. Асен Недев Атанасов
Становище:  проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов 
 


Кандидат: МАЙРА ХОМАРОВНА АБЕНОВА
Тема: „ Финансов одит – аспекти и дейности”
Професионално направление: 3.8„ Икономика “
Докторска програма: “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”
Научен ръководител: ас. д-р Николина Грозева
Дата на защита: 24.08. 2018 г.
Дата на публикуване: 09.08.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Михаил Дочев Михайлов
Рецензия:         проф. д-р Николай Стоянов Колев
Становище:      доц. д-р Антон Христов Свраков
Становище:      доц. д-р Ива Банкова Монева
Становище:  доц. д-р Силвия Димитрова Костова 
 
 

Кандидат: ВЕСЕЛИН ТЕНКОВ ТЕНЕВ

Тема: „Депресивни и тревожни разстройства при икономическа криза”

Професионално направление: 3.2 „Психология“

Докторска програма: “Обща психология”

Научен ръководител: проф. д.пс.н. Валери Стоянов и доц. д-р Павлина Петкова

Дата на защита: 31.07. 2018 г.

Дата на публикуване:13.07.2018 г.

 


Кандидат: РОНИТ ЗАТС

Тема: „Професионална реализация на юристи с диагнози от групата на неявните увреждания”

Професионално направление: 3.2 „Психология“

Докторска програма: “Обща психология”

Научен ръководител: доц. д-р Бистра Методиева Ценова

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.

 

 

Кандидат: ТАИСИР АБУ ДЖАМА

Тема: „Влиянието на преддипломния стаж върху представянето на начинаещите учители”

Професионално направление: 3.2 „Психология“

Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология”

Научен ръководител: доц. д-р Даниела Иванова Карагяурова

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.

 

 

Кандидат: АТАНАС СТОЯНОВ МАХЛЕЛИЕВ

Тема: „Комуникациите в новата информационна среда – рискове за психическото развитие на подрастващите”

Професионално направление: 3.2 „Психология“

Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология”

Научен ръководител: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.

 

 

Кандидат: ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Тема: „Потенциали за стратегическо развитие на организации от социалната икономика”

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма: “Социално управление”

Научен ръководител: доц. д-р Велислава Николаева Костова

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.

 

 

Кандидат: ОНУР ОРХАН

Тема: „Възможностите за Турската мека власт на Балканите”

Професионално направление: 3.3 "Политически науки"

Докторска програма: “Политология”

Научен ръководител: доц. д-р Калоян Кирилов Смилков

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.

 

 

Кандидат: