гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Приключили процедури

Кандидат: ХАСАН ОНУР ДЕМИР
Тема: „Политиките за сигурност на Балканите след Студената война“
Професионално направление: 3.3. „Политически науки“
Докторска програма: „Политология”
Научен ръководител: доц. д-р Калоян Смилков
Дата на защита: 30.09.2022 г. от 15:00 ч.
Дата на публикуване: 12.09.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков
Рецензия: проф. д.п.н. Минчо Христов Куминев
Становище: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Становище: доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска
Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина
 

Кандидат: АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНГОР
Тема: „ Механизми за развитието на хотелиерската индустрия в Украйна“
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения”
Научен ръководител: доц. д-р Младен Тонев
Дата на защита: 16.09.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 30.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д-р Стела Атанасова Тодорова
Становище: доц. д-р Христо Делчев Мавров
Становище: доц. д-р Иван Руменов Бянов
Становище: проф. д-р Марин Найденов Нешков
 


Кандидат: РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕХЛИВАНОВ
Тема: „Управление на прехода от линейна към кръгова икономика (териториален контекст)“
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Анна Недялкова
Дата на защита: 09.09.2022 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 19.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д.ик.н. Пенчо Стоянов Пенчев
Становище: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Становище: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Становище: проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
 


Кандидат: ДРАГОМИР СЪБЕВ ЙОСИФОВ
Тема: „Архитектура на Великотърновски градски и извънградски манастири (1185-1396 г.)“
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: „Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли”
Научни ръководители: чл. кор. проф. д.а.н. Атанас Ковачев и доц. д-р Красимира Вачева
Дата на защита: 09.09.2022 г. от 15:00 ч.
Дата на публикуване: 19.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р арх. Жечка Великова Илиева
Рецензия: доц. д-р арх. Мария Николова Давчева
Становище: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище: проф. д-р арх. Орлин Славчев Давчев
Становище: доц. д-р арх. Стела Борисова Ташева
 

Кандидат: ГРЕТА ТИХОМИРОВА ОВЧАРОВА
Тема: „Интеграция на застрахователни и банкови посредници – международни аспекти“
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения”
Научен ръководител: доц. д-р Виржиния Иванова
Дата на защита: 02.09.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 12.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д-р Добринка Петкова Златева
Становище: доц. д-р Николина Невинова Грозева
Становище: проф. д-р Искра Богданова Христова-Балканска
Становище: доц. д-р Едуард Василев Маринов
 


Кандидат: САМИ ДЖОРДЖ ЕЛ НАДАФ
Тема: „ Корпоративна култура и социална отговорност на бизнеса в хранителната индустрия на Ливан “
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Икономика и управление (индустрия)”
Научен ръководител: проф. д-р Снежанка Овчарова
Дата на защита: 01.09.2022 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 12.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Рецензия: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова
Становище: доц. д-р Даниела Димитрова Попова
Становище: проф. д-р Иван Тенев Димитров
Становище: доц. д-р Галина Руменова Петрова

Кандидат: ГАБРЕИЛ ГАВРЕАЛОВ
Тема: „Социално-психологически аспекти на светската интеграция на младежи, отпадащи от еврейската ултраортодоксална образователна система“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Обща психология”
Научни ръководители: доц. д-р Петър Нешев и доц. д-р Ивайло Лазаров
Дата на защита: 18.07.2022 г. от 13:30 ч.
Дата на публикуване: 04.07.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Рецензия: проф. д.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Йоанна Михайлова Недялкова
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: проф. д.н. Майяна Милчева Митевска - Енчева
 

Кандидат: ИРИНА КУРАШ
Тема: „Психически детерминанти на депресивността при подрастващи“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Галя Герчева и доц. д-р Ваня Христова
Дата на защита: 18.07.2022 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 04.07.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Рецензия: проф. д.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Йоанна Михайлова Недялкова
Становище: проф. д.н. Красимира Петрова Колева - Минева
Становище: доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова

 

Кандидат: ШАРИФ КИЛИ САЙДА
Тема: „Възприемане на заболяванията и избора на края на живота на възрастните хора в общността“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научен ръководител: доц. д-р Бистра Ценова
Дата на защита: 18.07.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 04.07.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева - Иванова
Становище: проф. д.н. Красимира Петрова Колева - Минева
Становище: доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев
 

Кандидат: ЕСТЕР БЕХОР
Тема: „Влияние на родителските стилове върху интеграцията на юноши в училищна среда“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научни ръководители: доц. д-р Даниела Карагяурова и доц. д-р Мария Петрова
Дата на защита: 14.07.2022 г. от 12:00 ч.
Дата на публикуване: 30.06.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Рецензия: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
Становище: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева - Иванова
Становище: проф. д.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
Становище: доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова

 


Кандидат: СУЗАН АБУ ХАДРА
Тема: „Влияние на семейната среда върху мотивацията за постижение при деца от начална училищна възраст“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Галя Герчева и доц. д-р Ваня Христова
Дата на защита: 14.07.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 30.06.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Рецензия: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
Становище: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Становище: проф. д.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
Становище: доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова
 


Кандидат: ШАРОН БАР
Тема: „Качеството на взаимоотношението между здраво дете и неговите братя или сестри с увреждания и развитието на социалните умения“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научен ръководител: доц. д-р Даниела Карагяурова
Дата на защита: 27.05.2022 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 12.05.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева-Иванова
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Мария Енчева Петрова
Становище: доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова  
Становище: проф. д.н. Красимира Петрова Колева - Минева
 

Кандидат: ЙОНКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Тема: „Изследване на диафрагменото поведение на стоманобетонни плочи с отвори“
Професионално направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  
Докторска програма: „Строителни конструкции”
Научен ръководител: доц. д-р Дария Михалева
Дата на защита: 27.05.2022 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 11.05.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц д-р инж. Иван Желев Павлов
Рецензия: проф. д-р инж. Марина Дончева Трайкова
Становище: доц. д-р инж. Анета Йорданова Георгиева
Становище: проф. д.н. инж. Константин Савков Казаков
Становище: проф. д-р инж. Лена Анастасова Михова

 


Кандидат: КРУМ ВАСИЛЕВ ОВЧАРОВ
Тема: „Присъединяване на новоприетите държави в Европейския съюз към Еврозоната“
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Докторска програма: „ Световно стопанство и МИО”
Научен ръководител: проф. д-р Емил Панушев
Дата на защита: 20.05.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 04.05.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Рецензия: доц. д-р Едуард Василев Маринов
Становище: доц. д-р Николина Невинова Грозева
Становище: проф. д-р Стела Атанасова Тодорова
Становище: проф. д-р Добринка Петкова Златева
 


Кандидат: МАРИО МАРУН
Тема: „Базирани на онтологии модели за подбор на човешки ресурси“
Професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки”
Докторска програма: „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки”
Научен ръководител: доц. д-р Галина Момчева
Дата на защита: 10.05.2022 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 25.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов
Рецензия: проф. д-р Владимир Тодоров Димитров
Становище: проф. д-р Юлиан Андреев Василев
Становище: доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева – Трифонова
Становище: доц. д-р Павел Стоянов Петров

 


Кандидат: МАЛГОЖАТА МАГДАЛЕНА ЦЪРЪЙХ
Тема: „Правни и етични аспекти на правата на пациента в Европейския съюз“
Професионално направление: 3.6 „Право”
Докторска програма: „Международно право и международни отношения”
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Веселин Христов Цанков.
Дата на защита: 03.05.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 18.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Олга Бориславова Борисова
Рецензия: проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева
Становище: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Становище: проф. д.н. Надя Георгиева Бояджиева
Становище: доц. д-р Константин Василев Пехливанов

 


Кандидат: РОНИТ ЕЙЛОН
Тема: „ ЕМОЦИОНАЛНИ, СОЦИАЛНИ, ПОВЕДЕНЧЕСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ДЕЦА С ADHD “
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: “Обща психология”
Научен ръководител: доц. д-р Красимир Иванов
Дата на защита: 27.04.2022 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 12.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.н. Румен Иванов Стаматов
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева-Иванова
Становище: доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев
Становище: проф. д.н. Веселин Костов Василев
 Кандидат: АРНИ ЗАКС
Тема: „Влияние на преживяванията в детството и трансфера между поколенията върху нарцистичните черти и върху устойчивостта, чувството за удовлетвореност от себе си и стила на справяне“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: “Обща психология”
Научен ръководител: проф. д.п.н. Румен Стаматов
Дата на защита: 26.04.2022 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 12.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Становище: доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев
Становище: проф. д.н. Веселин Костов Василев
 


Кандидат: ЛАВИ СИГМАН
Тема: „Характеризиране и моделиране на психологическите ресурси като фактори за успех при постигане на личните цели“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: “Обща психология”
Научен ръководител: проф. д-р Минко Хаджийски
Дата на защита: 26.04.2022 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 12.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.н. Румен Иванов Стаматов
Рецензия: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
Становище: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева-Иванова
Становище: проф. д.н. Красимира Петрова Колева-Минева 
Становище: доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова

 


Кандидат: СТОЯН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
Тема: „Събиране на публичните вземания в производството по несъстоятелност“
Професионално направление: 3.6 „Право”
Докторска програма: “Гражданско и семейно право”
Научни ръководители: проф. д-р Янка Тянкова и доц. д-р Галина Йолова
Дата на защита: 15.04.2022 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 30.03.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Антон Кирилов Грозданов
Рецензия: проф. д-р Силви Василев Чернев
Становище: проф. д.н. Живко Иванов Драганов
Становище: доц. д-р Николай Тодоров Колев
Становище: доц. д-р Анета Методиева Антонова
 

Кандидат: ВАЛЕНТИНА МАРКОВА ФРЕНКЕВА-БЕЛЧЕВА
Тема: „Изследване на условията за безопасност при експлоатация на птицевъдни комплекси“
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”
Научен ръководител: доц. д-р Генчо Паничаров
Дата на защита: 08.04.2022 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 24.03.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.н. инж. Красимир Иванов Ениманев
Рецензия: проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Становище: доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова
Становище: проф. д-р  инж. Иван Борисов Евстатиев 
Становище: доц. д-р инж. Росица Тодорова Величкова
 

Кандидат: ЖАНА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
Тема: „Неустойката в гражданското и търговското право“
Професионално направление: 3.6 „Право”
Докторска програма: “Гражданско и семейно право”
Научни ръководители: доц. д-р Антон Грозданов и проф. д-р Маргарита Бъчварова
Дата на защита: 25.02.2022 г. от 13:00 ч.
Дата на публикуване: 10.02.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова
Рецензия: проф. д-р Симеон Владимиров Тасев
Становище: проф. д.ю.н. Живко Иванов Драганов
Становище: проф. д-р Мария Атанасова Вълканова
Становище: проф. д-р Таня Николова Йосифова
 


Кандидат: ЖИВКО АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ
Тема: „Предписанието – контролна функция в условията на административна дискреция или предпоставка за корупция“
Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”
Докторска програма: “Управление в сферата на сигурността и обществения ред”
Научни ръководители: проф. д-р Петър Христов и доц. д-р Олга Борисова
Дата на защита: 09.12.2021 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 25.11.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Стефан Ангелов Симеонов
Рецензия: доц. д-р Милорад Руменов Йорданов
Становище: доц. д-р Мария Димитрова Лечева
Становище: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева
Становище: доц. д-р Живко Ангелов Велчев
 

Кандидат: ЛЕОНА ЮРИЕВА АСЛАНОВА
Тема: „Иновациите - фактор за успешно стопанско управление по време на криза“
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: “Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научен ръководител: доц. д-р Елеонора Танкова
Дата на защита: 19.11.2021 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 03.11.2021 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Становище: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска 
Становище: доц. д-р Екатерина Димитрова Кюскиева-Арабска
 

Кандидат: ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА ЗАВОРИНА
Тема: „Масови открити онлайн курсове като инструмент за управление на маркетинга на университета“
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Докторска програма: “Световно стопанство и МИО”
Научен ръководител: доц. д-р Мария Николова Брусева
Дата на защита: 14.10.2021 г. от 10:00 ч., онлайн
Дата на публикуване: 27.09.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: доц. д-р Любомир Димитров Любенов
Становище: доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Становище: проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев
Становище: доц. д-р Георги Маринов Георгиев
 
 
Кандидат: ОГНЯН ДЕНЧЕВ КОСТАДИНОВ
Тема: „ Стратегии за управление на морския търговски флот“
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: “Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научен ръководител: проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева
Дата на защита: 21.09.2021 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 03.09.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д.ик.н. Величка Иванова Милина
Становище: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Становище: проф. д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова
Становище: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова